NGƯỜI TÁ ĐIỀN
KINH MÂN CÔI
XIN VÂNG NHƯ MẸ
NGƯỜI TRẺ SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI
NGƯỜI CON THỪA TỰ
VƯỜN NHO CỦA CHÚA
VƯỜN NHO CỦA CHÚA
"Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".
THỰC THI Ý CHÚA
“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.
TÌNH THƯƠNG
"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".
NGƯỜI TRẺ THỰC THI THÁNH Ý CHÚA
ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
“Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”.
“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.
“Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”.
"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân".
"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
Page 1 of 220 (4385 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
218
219
220
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 975
Tất cả: 67,094,007