"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".
"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".
"Các con hãy xin thì sẽ được".
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".
"Ai là anh em của tôi?"
"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".
"Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".
"Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".
"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy".
"Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy".
"Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời".
"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".
“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.
“Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”.
Page 1 of 74 (1478 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
72
73
74
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1100
Tất cả: 52,561,664