"Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng".
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".
"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?".
"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".
"Họ ăn no nê"
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"
"Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".
“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".
"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".
"Họ như đàn chiên không người chăn".
"Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại".
"Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm".
"Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta".
"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".
"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".
"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".
"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".
Page 1 of 81 (1605 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
79
80
81
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 687
Tất cả: 55,003,372