"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".
"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".
"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".
"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".
"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".
"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".
"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".
"Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời".
"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".
"Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".
"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".
"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".
"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó".
"Người phải sống lại từ cõi chết".
"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".
"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
Page 1 of 120 (2396 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
118
119
120
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 861
Tất cả: 70,861,635