Cung hiến Thánh đường và bàn thờ

THÁNH LỄ và NGHI THỨC

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG & BÀN THỜ MỚI

Description: Image result for thánh lễ cung hiến thánh đường và bàn thờ

 

    1. Các thánh đường là nơi Dân Chúa tập họp để cầu nguyện và cử hành các bí tích, do đó phải được cung hiến. Một khi thánh đường đã được cung hiến thì tất cả những gì có trong đó cũng được kể đã làm phép do chính nghi thức cung hiến, vì thế không cần phải làm phép lại một lần nữa (GM số 864).

2. Mọi thánh đường cần được cung hiến long trọng, hoặc ít nhất được làm phép. Nhưng các nhà thờ chính toà và các nhà thờ giáo xứ luôn cần được cung hiến (CIC c. 1217) (QC 2002 số 290).

3. Để được cung hiến, mọi thánh đường cần có một tước hiệu, hoặc về Chúa Ba Ngôi; hoặc Chúa Giêsu hoặc Chúa Thánh Thần; hoặc về Đức Maria hoặc các thiên thần hoặc các thánh có ghi trong sổ bộ. Không được chọn tước hiệu thánh đường là một vị chân phước nếu không có phép chuẩn của Toà Thánh. Mỗi thánh đường chỉ có một tước hiệu mà thôi (GM số 865).

4. Nên duy trì truyền thống của phụng vụ Rôma đặt hài cốt các vị tử đạo và các thánh dưới bàn thờ. Tuy nhiên phải hết sức thận trọng xem xét hài cốt đó có thật không. Bởi vì thà cung hiến một bàn thờ không có hài cốt, còn hơn đặt một hài cốt không đáng tin cậy (GM số 866).

5. Việc cung hiến thánh đường là việc của ĐGM giáo phận, tuy nhiên vì lý do chính đáng Người có thể nhờ một Giám mục khác. Chỉ trong trường hợp rất đặc biệt Người mới uỷ quyền cho một linh mục làm thay (GM số 867).

6. Nên cung hiến thánh đường vào ngày Chúa nhật hay các dịp đại lễ. Tuy nhiên không được phép cung hiến thánh đường vào các ngày sau đây: suốt Tuần Thánh, lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên, Hiện Xuống, thứ tư Lễ Tro và Lễ Các Đẳng (2/11) (GM số 868).

7. Những yếu tố vật chất cần chuẩn bị trước:

* Sách lễ Rôma, sách bài đọc ngoại lịch về lễ cung hiến thánh đường và sách nghi thức cung hiến.

* Dầu Chrisma (SC), nước thánh và nước để rửa tay.

* Khăn phủ bàn thờ, khăn lau bàn thờ khi xức dầu thánh, khăn lau tay cho ĐGM, khăn thánh, khăn tuyết.

* Một lò than cháy đỏ để được làm phép.

* Chén thánh và bình đựng Mình Thánh.

8. Mỗi năm, giáo xứ sẽ cử hành lễ trọng vào ngày giáp năm cung hiến thánh đường giáo xứ (GM số 878).

 NGHI THỨC NHẬP LỄ:

 Ca nhập lễ và đoàn rước đồng tế theo thứ tự sau: Thánh giá (không hương, không đèn nến), các thừa tác viên phục vụ bàn thờ (nếu có), hài cốt vị thánh sẽ được đặt dưới bàn thờ (nếu có), các linh mục đồng tế và ĐGM chủ sự (đội mũ mitra và cầm gậy mục tử).

Khi đoàn kiệu tới cung thánh, thì đặt hài cốt vị thánh ở nơi xứng hợp, có đèn xung quanh. ĐGM và các linh mục đồng tế không hôn bàn thờ (bàn thờ để trống, không phủ khăn) và trở về chỗ dành riêng cho mình. ĐGM bỏ mũ gậy, làm dấu thánh giá và chào dân chúng:

+ ĐGM:  Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần.

- CĐ: Amen.

+ ĐGM: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.

- CĐ: Và ở cùng Cha.

Sau lời chào của ĐGM, một vài vị đại diện giáo dân dâng cho ĐGM hoặc mô hình nhà thờ mới hoàn tất, hoặc các chìa khoá thánh đường, hoặc sổ sách ghi chép việc xây dựng. Sau đó, một vị đại diện vắt tắt ngỏ lời với ĐGM và cộng đoàn về công trình xây dựng vừa hoàn tất.

Sau lời giới thiệu của giáo dân, ĐGM làm phép nước thánh để rảy trên dân chúng, tường và bàn thờ của thánh đường:

ĐGM chắp tay mời gọi:

+ ĐGM: Anh chị em thân mến,

Để cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi thánh đường này, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta thương làm phép nước này để rảy trên chúng ta, làm dấu chỉ thống hối và nhắc lại bí tích thánh tẩy, đồng thời cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ mới. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng ta vâng theo Thánh Thần đã nhận được, mà sống trung thành trong Giáo Hội Người.

 Mọi người thinh lặng giây lát.

+ ĐGM: (dang tay đọc lời nguyện):

Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa luôn yêu thương con người và chăm sóc họ như Người Cha. Xin thương rửa họ sạch hết lỗi lầm và dẫn đưa họ về cùng Đức Kitô là Thủ Lãnh. Quả thật, vì tình thương, Chúa đã muốn những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh sẽ được cùng chết với Đức Kitô, được sống lại với Người và trở nên chi thể của Người để được tham dự vào sự sống đời đời. Vì vậy, xin Chúa thánh hoá + nước này để rảy trên chúng con và các tường của thánh đường. Xin cho nước ấy trở nên dấu chỉ nước thanh tẩy tâm hồn chúng con trong Đức Kitô, và làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương ban cho mọi người chúng con khi cử hành các mầu nhiệm trong thánh đường này, được đạt tới Giêrusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Sau khi làm phép nước xong, ĐGM đi xuống để rảy nước thánh trên dân chúng. Người cũng đi chung quanh thánh đường để rảy nước lên tường, và khi trở về cung thánh Người sẽ rảy nước lên bàn thờ. Trong khi ĐGM đi rảy nước thánh, mọi người hát: “Tôi đã thấy nước...” hoặc một bài ca thích hợp.

Khi đã rảy nước thánh xong, ĐGM trở về chỗ, Người chắp tay và đọc:

+ ĐGM: Xin Thiên Chúa là Cha đầy tình thương đến ngự trong nhà cầu nguyện này, và xin dùng ơn Thánh Thần để thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người.

         - CĐ: Amen.

KINH  VINH DANH:

LỜI TỔNG NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ hồng ân xuống thánh đường này và ban ơn phù trợ cho hết thảy những ai đến cầu khẩn Thánh Danh. Nhờ đó, khi tín hữu chúng con đến nơi này để nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, lòng chúng con ngày thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.

Trước khi đọc Lời Chúa, một thừa tác viên mang đến cho ĐGM cuốn sách bài đọc, người cấm cuốn sách, giơ lên cho dân chúng thấy và mời gọi như sau:

 

+ ĐGM: Xin Lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này, để giúp anh chị em nhận biết mầu nhiệm Đức Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em trong Hội Thánh Người.

         - CĐ: Amen.

Nên soạn các lời dẫn ngắn trước các bài đọc. Khi đọc Tin Mừng, không mang đèn nến, không xông hương. Sau bài Tin Mừng, ĐGM giảng. Giảng xong, Người và tất cả cộng đoàn đọc kinh Tin Kính, nhưng không đọc lời nguyện chung vì sẽ có kinh cầu các thánh thay thế.

 NGHI THỨC CUNG HIẾN.

Đọc kinh tin Kính xong, ĐGM về chỗ chủ toạ như đầu lễ, chắp tay và mời gọi:

+ ĐGM: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng đã làm cho tâm hồn các tín hữu nên đền thờ của Người, luôn kết hợp lời cầu của chúng ta với lời cầu của các thánh.

Kế đến ca đoàn và mọi người cùng đọc hay hát kinh cầu các thánh. Nếu là ngày Chúa nhật hay trong mùa phục sinh thì mọi người đứng, còn những ngày khác thì quỳ.

Dứt kinh cầu các thánh, ĐGM dang tạy đọc lời nguyện:

+ ĐGM: Lạy Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh, xin đoái thương nhậm lời chúng con khẩn cầu. Xin làm cho ngôi nhà này khi đã được cung hiến cho Danh Thánh Chúa được trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và ân sủng, hầu dân Kitô giáo khi họp nhau tại đây, biết tôn thờ Chúa trong thần khí và sự thật, và biết xây dựng chính mình trong đức ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Nếu đặt hài cốt các thánh, thì ĐGM tiến đến bàn thờ và người ta kiệu hài cốt các thánh đến cho ĐGM rồi Người đặt hài cốt vào bàn thờ. Trong lúc kiệu và đặt hài cốt vào bàn thờ, có thể hát Tv 15 (14) hoặc một bài ca thích hợp. Nếu không đặt hài cốt các thánh thì bỏ phần này.

Sau khi đã đọc kinh cầu các thánh hoặc đặt hài cốt các thánh vào bàn thờ xong, ĐGM dang tay đọc lời cung hiến:

+ ĐGM: Lạy Chúa là Đấng thánh hoá và cai quản Hội Thánh. Chúng con hoan hỷ tung hô Danh Chúa, vì hôm nay chúng con muốn cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà cầu nguyện này cho Chúa cách vĩnh viễn để nơi đây, mọi tín hữu sẽ thờ phượng Chúa cách sốt sắng, lắng nghe lời Chúa dạy bảo và được nuôi dưỡng bằng các bí tích. Ngôi nhà này là biểu hiện của mầu nhiệm Hội Thánh mà Đức Kitô đã thánh hoá bằng Máu Người, để cho thấy Hội Thánh là Hiền Thê vinh hiển, là Trinh Nữ trổi trang về đức tin nguyên tuyền, là Hiền Mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

Hội Thánh thật là thánh thiện, là cây nho mà Chúa đã tuyển chọn, với cành lá che rợp trái đất và nhờ cây gỗ Thập Giá chống đỡ, đã vươn lên đến tận Nước Trời. Hội Thánh thật là diễm phúc, là nhà tạm của Thiên Chúa ở giữa loài người, là đền thờ thánh thiện được xây dựng bằng những viên đá sống động, tựa trên nền tảng các tông đồ và có Đức Kitô là Đá góc tường. Hội Thánh thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi mà hết thảy mọi người đều thấy rõ. Nơi ấy ngọn đèn của Chiên Con liên lỉ chiếu sáng và vang dội lời ca tri ân của các thánh.

Vì thế, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương đổ xuống trên nhà và bàn thờ này chan hoà ơn thánh bởi trời, để nhà này luôn luôn là nơi thánh và để bàn này hằng dọn sẵn hy tế của Đức Kitô. Lạy Chúa, xin cho nơi đây dạt dào nước ơn thánh để tẩy trừ tội lỗi loài người và để con cái Chúa nhờ chết đi cho tội, được tái sinh vào sự sống đời đời. Xin cho các tín hữu Chúa biết quy tụ chung quanh bàn thờ này để cử hành cuộc tưởng niệm lễ tế Vượt Qua, và để được bổ dưỡng bằng bàn tiệc Lời Đức Kitô và Mình Máu Người. Xin cho nơi đây vang lên lời ca ngợi hân hoan của loài người hợp với cộng đoàn các thánh, và cho lời nguyện cầu vì phần rỗi thế gian được bay lên trước tôn nhan Chúa. Xin cũng cho nơi đây, kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người áp bức tìm được tự do và mọi người mặc được phẩm giá của con cái Chúa, cho đến ngày họ sung sướng đạt tới Giêrusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Dứt lời nguyện cung hiến, ĐGM tiến đến bàn thờ và đọc lời nguyện:

+ ĐGM: Xin Chúa dùng quyền năng của Người thánh hoá bàn thờ và thánh đường này khi chúng con làm phận sự xức dầu, để chúng trở nên dấu hiệu hữu hình diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người.

Sau đó, một thừa tác viên mang dầu Chrisma (SC) cho ĐGM, Người đổ dầu xuống giữa bàn thờ và bốn góc bàn thờ, rồi thoa dầu đều khắp mặt bàn thờ.

Xức dầu bàn thờ xong, ĐGM sẽ đi xức dầu tường thánh đường. Tuy nhiên, Người cũng có thể trao phận vụ này cho các linh mục. Để xức dầu tường thánh đường, nên chọn bốn nơi khác nhau được phân phối đều chung quanh tường thánh đường. Một thừa tác viên hướng dẫn ĐGM đến từng nơi, hoặc bốn linh mục đi xức dầu bốn nơi nếu được uỷ nhiệm. Đang khi xức dầu, có thể hát Tv 84 (83) hoặc bài ca thích hợp.

Xức dầu xong, ĐGM và các linh mục (giúp xức dầu) trở về chỗ ngồi và rửa tay; trong lúc đó một thừa tác viên đặt lên bàn thờ một lò than cháy đỏ. Khi đã rửa tay xong, ĐGM tiến đến bàn thờ, bỏ hương vào lò than và đọc:

+ ĐGM: Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước Tôn Nhan như hương trầm nghi ngút và như nhà này đầy mùi thơm thế nào, xin cho Hội Thánh Chúa cũng toả hương thơm Đức Kitô như vậy.

Kế đó, người giúp lễ đem bình hương đến cho ĐGM, Người lại bỏ hương và đi xông hương chung quanh bàn thờ. Khi đã xông hương bàn thờ xong, Người để cho người giúp lễ xông hương mình như quen làm trong thánh lễ. Người giúp lễ xông hương cho ĐGM xong, sẽ xông cho các linh mục đồng tế. Kế đó người này sẽ đi xuống lòng thánh đường mà xông cho dân chúng và chung quanh tường thánh đường. Đang lúc xông hương, có thể hát bài ca chúc tụng thích hợp.

Trong lúc người giúp lễ xông hương dân chúng và các tường thánh đường, thì một số thừa tác viên khác lau sạch bàn thờ, trải khăn, chưng bông, đèn nến (chưa thắp sáng)... và một thừa tác viên cầm cây nến cháy sáng đem đến cho ĐGM, Người cầm và đọc:

+ ĐGM:  Xin ánh sáng Chúa Kitô cháy lên trong Hội Thánh để muôn dân được đầy chân lý.

Rồi Người trao cây nến đang cháy cho thừa tác viên để đốt các đèn nến cho việc cử hành Thánh Thể. Lúc này mọi đèn trong thánh đường được thắp sáng tưng bừng. Trong lúc dọn bàn thờ và thắp đèn có thể hát một bài ca chúc tụng để tôn vinh Đức Kitô là Ánh Sáng trần gian, hay một bài ca thích hợp.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ:

 

CHUẨN BỊ LỄ VẬT:

ĐGM nhận lễ vật của đại diện cộng đoàn Dân Chúa. Khi đã nhận lễ vật xong, ĐGM tiến lên và hôn bàn thờ trước khi dâng lời chúc tụng trên bánh và rượu. Không xông hương lễ vật và bàn thờ nữa vì đã xông hương bàn thờ rồi.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

+ ĐGM: Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, và xin cho lễ tế chúng con sắp cử hành đem lại ơn cứu độ muôn đời cho Dân Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.    

KINH TIỀN TỤNG.

 X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng Cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

 Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ ơn Cha, chúng con đã xây dựng thánh đường này. Nơi đây, Cha không ngừng phù trợ đoàn Dân thánh đang tiến về cùng Cha. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông Cha thực hiện giữa Cha và các tín hữu. Quả thế, tại nơi này, Cha xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi này, Cha làm cho Hội Thánh rải rác khắp hoàn cầu ngày thêm vững mạnh, để Nhiệm Thể Đức Kitô được hình thành. Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Giêrusalem trên trời.

Vì thế, cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng ngời vinh quang Cha đây, chúng con cùng ca hát, chúc tụng và ngợi khen Cha rằng:

Thánh! Thánh! Thánh…

 KINH NGUYỆN THÁNH THỂ.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ:

+ ĐGM: Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô. Xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa và mai kia được cùng Thần Thánh chiêm ngưỡng Tôn Nhan đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

NGHI THỨC KẾT LỄ.

+ ĐGM: Chúa ở cùng anh chị em.

- CĐ: Và ở cùng Cha.

+ ĐGM: Hôm nay, Thiên Chúa là Chúa tể trời đất đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự lễ cung hiến thánh đường này, xin Người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em.

- CĐ: Amen.

+ ĐGM: Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Kitô, Con yêu dấu của Người mọi con cái đang tản mác bốn phương, xin Người ban cho anh chị em được trở nên đền thánh của Người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị.

- CĐ: Amen.

+ ĐGM: Anh chị em đã được phúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng, và được cùng toàn thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời.

- CĐ: Amen.

+ ĐGM: Và xin Thiên Chúa toàn năng

là Cha + và Con + và Thánh Thần + ban phúc lành

cho anh chị em.

- CĐ: Amen.

* Phó tế hoặc một linh mục: Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.

- CĐ: Tạ ơn Chúa.

Bài viết liên quan:

Nghi thức đón Đức Giám Mục
Những điều cần lưu ý liên quan đến Phụng Vụ Tam Nhật Vượt Qua & Mùa Phục Sinh
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P2)
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P1)
Nghệ thuật cử hành Thánh lễ 2
Đoàn rước chủ tế buộc cần có Thánh Giá và Nến không?
Ý nghĩa việc chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật
Hòa rượu với nước trong thánh lễ
Giải đáp phụng vụ: Tấm khăn phủ quan tài có các ý nghĩa nào?
Có nghi thức nào gọi là “trao tác vụ linh mục” không?
Page 1 of 2 (15 items)
Prev
[1]
2
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 850
Tất cả: 66,149,039