Làm phép thánh đường và bàn thờ

THÁNH LỄ và NGHI THỨC

LÀM PHÉP THÁNH ĐƯỜNG & BÀN THỜ

 

NGHI THỨC NHẬP LỄ:

+ ĐGM: Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần.

- CĐ: Amen.

+ ĐGM: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.

- CĐ: Và ở cùng Cha.

+ CT: Anh chị em thân mến, chúng ta vui mừng tề tựu tại đây để dâng nhà thờ (nhà nguyện) mới này cho Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Người khấng thương đến ở với chúng ta, và dùng quyền năng Người, mà làm phép nước này sẽ rảy trên chúng ta, để làm dấu chỉ thống hối, để nhớ lại bí tích Rửa Tội, cũng để thanh tẩy các tường nhà thờ (nhà nguyện) mới này. Nhưng nhất là, chúng ta phải lưu tâm: Chính chúng ta đã được đức tin và đức mến kết hợp nên một, nên chúng ta đã là hiện thân của Hội Thánh sống động ở giữa trần gian, để làm dấu chỉ và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, yêu thương hết mọi người.

(Thinh lặng giây lát).

+ ĐGM: Lạy Chúa, nhờ Chúa, mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người  đến nỗi không ngừng chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha, mà còn dủ lòng thương lấy sương sa bác ái rửa sạch mọi tội lỗi và không ngừng dẫn đưa họ về với Đức Kitô là thủ lãnh. Quả thế, vì lòng thương, Chúa đã quyết định: Những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh, thì được chết với Đức Kitô và được chỗi dậy trong sạch, trở nên chi thể của Người, và cùng với Người thừa kế phần thưởng đời đời.

Vì vậy, xin Chúa ban phép lành + và thánh hoá nước này, để khi rảy trên chúng con và các tường của nhà thờ (nhà nguyện) này, nước ấy trở nên dấu chỉ thứ nước thanh tẩy cứu rỗi, sẽ gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Và xin cho chúng con, khi cùng với anh chị em cử hành các mầu nhiệm thánh trong nhà thờ (nhà nguyện) này, sẽ đáng đạt tới Giêrusalem trên trời. Amen.

ĐGM đi dọc lòng nhà thờ, rảy nước thánh trên dân chúng, trên tường nhà thờ, trên bàn thờ nếu chưa làm phép.

+ ĐGM: (Khi đã trở về chỗ chủ sự):

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, đến ngự trong nhà cầu nguyện này, và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng, là đền thờ Người ngự.

+ CĐ: Amen.

(Đọc kinh Vinh Danh, nếu không phải là Mùa Vọng hoặc Mùa Chay).

KINH  VINH DANH:

LỜI TỔNG NGUYỆN:

+ ĐGM: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban phúc lành của Chúa xuống trên nhà thờ (nhà nguyện) này mà Chúa đã cho chúng con xây dựng lên. Và xin Chúa cho các tín hữu, khi tụ họp lại đây để gắn bó với lời Chúa và các mầu nhiệm thánh, sẽ cảm thấy được Chúa Giêsu Kitô hiện diện, vì Người đã hứa đến ở giữa mọi người tập hợp nhân danh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống, hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA. (tuỳ theo ngày phụng vụ)

LÀM PHÉP BÀN THỜ.

+ ĐGM: Anh chị em thân mến, cộng đoàn chúng ta vui mừng họp nhau lại để làm phép nhà thờ (nhà nguyện) này. Chúng ta hãy chú tâm tham dự thánh lễ, và nài xin Thiên Chúa đoái thương nhìn đến của lễ Hội Thánh, sẽ dâng trên bàn thờ này, và xin làm cho dân Chúa, trở nên của lễ muôn đời dâng lên Chúa.

(Thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì đã nhận hy lễ Đức Kitô dâng trên bàn thờ thánh giá để cứu chuộc loài người. Chúa lại lấy tình thương phụ tử tập hợp dân Chúa lại nơi bàn thánh để cử hành lễ tưởng niệm Người.

Vì thế, lạy Chúa, xin Chúa đoái thương nhìn đến bàn thờ mà chúng con đã thiết lập để cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa. Xin cho bàn thờ này nên tế đàn để chúng con dâng hy lễ của Đức Kitô trong nhiệm tích. Xin cho bàn thờ này nên bàn để chúng con bẻ bánh ban sự sống và uống chén hiệp nhất. Xin cho bàn thờ này nên nguồn suối chảy ra cho chúng con dòng nước cứu độ muôn đời, để khi đến với Đức Kitô là Tảng Đá sống động, chúng con được lớn lên trong Người mà trở thành đền thánh. Và trên bàn thờ tâm hồn, chúng con dâng đời sống nỗ lực chúng con, làm hy lễ đẹp lòng Chúa, sẽ được Chúa chấp nhận, để ca tụng vinh quang Chúa.

- CĐ: Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

(Rảy nước thánh và xông hương. Xông hương cả lòng nhà thờ).

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ:

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

+ ĐGM: Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, và xin cho lễ tế chúng con sắp cử hành đem lại ơn cứu độ muôn đời cho Dân Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.    

KINH TIỀN TỤNG.

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng Cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ ơn Chúa, chúng con đã xây dựng thánh đường này. Nơi đây, Chúa không ngừng phù trợ đoàn Dân thánh đang tiến về cùng Chúa. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông Chúa thực hiện giữa Chúa và các tín hữu. Quả thế, tại nơi này, Chúa xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi này, Chúa làm cho Hội Thánh rải rác khắp hoàn cầu ngày thêm vững mạnh, để Nhiệm Thể Đức Kitô được hình thành. Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Giêrusalem trên trời.

Vì thế, cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng ngời vinh quang Chúa đây, chúng con cùng ca hát, chúc tụng và ngợi khen Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh…

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ:

+ CT: Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô. Xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa và mai kia được cùng Thần Thánh chiêm ngưỡng Tôn Nhan đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Bài viết liên quan:

Nghi thức đón Đức Giám Mục
Những điều cần lưu ý liên quan đến Phụng Vụ Tam Nhật Vượt Qua & Mùa Phục Sinh
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P2)
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P1)
Nghệ thuật cử hành Thánh lễ 2
Đoàn rước chủ tế buộc cần có Thánh Giá và Nến không?
Ý nghĩa việc chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật
Hòa rượu với nước trong thánh lễ
Giải đáp phụng vụ: Tấm khăn phủ quan tài có các ý nghĩa nào?
Có nghi thức nào gọi là “trao tác vụ linh mục” không?
Page 1 of 2 (15 items)
Prev
[1]
2
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 848
Tất cả: 66,149,890