Làm phép Đất Thánh

LÀM PHÉP NGHĨA TRANG

Do Đức Giám mục giáo phận cử hành. Nhưng ĐGM có thể uỷ quyền cho linh mục, nhất là linh mục nào giúp đỡ ngài chăm sóc các tín hữu đã lo xây dựng nghĩa trang.

Có thể làm phép nghĩa trang bất cứ ngày nào giờ nào, ngoại trừ thứ tư Lễ Tro và Tuần Thánh. Nhưng rất nên chọn ngày các tín hữu có thể tề tựu đông đảo, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, vì ngày tưởng niệm hằng tuần mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa diễn tả rất phù hợp ý nghĩa vượt qua của cái chết của người kitô-hữu.

NGHI THỨC LÀM PHÉP

NGHI LỄ MỞ ĐẦU

Sau khi các tín hữu tụ họp tại cạnh nghĩa trang, chủ sự ngỏ lời chào các tín hữu:

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng ta, là Đấng ban sự sống và chiến thắng sự chết, ở cùng tất cả anh chị em.

hoặc dùng lời chào nào khác tương tự.

Cộng đoàn thưa: VÀ Ở CÙNG CHA

hoặc cách nào khác thích hợp.

Rồi chủ sự chuẩn bị tâm hồn các tín hữu để cử hành bằng những lời sau đây hay những lời tương tự:

Anh chị em rất thân mến, do lòng đạo đức Kitô-giáo, chúng ta tụ họp nhau đây để làm phép nghĩa trang này, nơi thi hài anh chị em chúng ta sẽ nghỉ yên cho đến ngày vinh quang của Chúa chiếu soi. Từ nơi an nghỉ dành cho các anh chị em đã qua đời, chúng ta ngước mắt lên thành đô thiên quốc và nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta, để Đấng mà chúng ta được mời gọi tỉnh thức đợi chờ, đoái thương đón chúng ta phục sinh.

Sau lời dẫn nhủ, chủ tế nói:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi chủ sự dang tay đọc:

Lạy Chúa, Chúa làm cho các tín hữu Chúa trở thành Giáo Hội lữ thứ trần gian, để đón nhận họ làm cư dân vĩnh cửu trên trời. Xin nhìn đến gia đình Chúa đây, sốt sắng đến nghĩa trang này.

Xin cho nơi được chuẩn bị để chôn cất các thi hài, nhắc nhớ gia đình Chúa về đời sống mai ngày trong Chúa Kitô, Đấng làm cho thân xác yếu hèn chúng con nên giống thân xác sáng láng của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ/ AMEN

Sau lời nguyện, phó tế nói: CHÚNG TA HÃY TIẾN BƯỚC TRONG BÌNH AN!

Sắp xếp đoàn rước đến nghĩa trang như sau: Thánh giá đi đầu, giữa hai tá viên cầm nến cháy; sau đó là chủ sự với những tá viên khác, sau cùng là các tín hữu.

Khi bắt đầu đi rước thì hát Điệp ca: “Lạy Chúa, xin Chúa làm gia nghiệp của con trong đất kẻ sống”, hoặc Điệp ca: “Xin mở cho tôi cửa công chính, khi tôi vào tôi sẽ tuyên dương Chúa”, hoặc Điệp ca: “Này là cửa của Chúa, các người công chính sẽ đi vào” với Tv 117 (118), hay thánh vịnh khác, đặc biệt lấy từ NGHI THỨC AN TÁNG, hoặc một thánh ca nào khác thích hợp.

Nếu không đi rước, thì ngay sau lời tổng nguyện, chủ sự đi vào nghĩa trang cùng với các tá viên và các tín hữu, trong lúc hát điệp ca: “Tôi đã nghe tiếng nói từ trời: vinh phúc thay những người quá cố đã chết trong Chúa” vơi Tv 133 (134), hoặc bài hát nào khác thích hợp.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đoàn rước tiến đến nơi dựng Thánh Giá và đọc Lời Chúa ở đó. Nếu làm ở đó không thuận tiện, thì làm ở nhà nguyện nghĩa trang hay một nơi nào khác thích hợp hơn.

Sau đó thì đọc một hay nhiều bài Kinh Thánh, nhất là chọn những bài được đề nghị trong Sách Bài Đọc của NGHI THỨC AN TÁNG, xen kẽ những thánh vịnh đáp ca thích hợp hoặc giữ thinh lặng thánh một thời gian. Bài Tin Mừng luôn luôn có vị trí chính yếu. Nếu sau đó có cử hành phụng vụ Thánh Thể, thì phải đọc ít nhất hai bài lấy các bài trong Sách Bài Đọc của NGHI THỨC AN TÁNG, mà một trong hai phải là bài Tin Mừng, có xen kẽ đáp ca thích hợp.

Xong các bài đọc, chủ sự dẫn giảng, minh giải các bài đọc Kinh Thánh, và ý nghĩa vượt qua của cái chết của người kitô-hữu.

LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP

Sau bài dẫn giảng, chủ sự đứng trước Thánh Giá đặt giữa nghĩa trang, dang tay đọc lời nguyện làm phép thánh giá và nghĩa trang:

Lạy Thiên Chúa là nguồn mọi an ủi, Chúa đã công minh phán quyết cho các thân xác phải chết làm bằng bụi đất trở về bụi đất. Nhưng vì lòng thương xót, Chúa đã biến đổi án phạt thành chứng từ tình yêu.

Vì chưng Chúa đã tiên liệu cho Abraham là tổ phụ những kẻ tin, một phần mộ nơi đất hứa, đã đề cao lòng đạo đức của Tôbia trong việc chôn cất anh em đồng bào.

Chúa đã muốn cho Con Một Chúa được chôn cất trong ngôi mộ mới, để từ đó phục sinh chiến thắng sự chết và ban cho chúng con bảo chứng phục sinh mai ngày.

Vì thế, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho nghĩa trang này dùng để chôn cất các thi hài, nằm dưới bóng Thánh Giá, nhờ phúc X lành của Chúa, được trở nên nơi an nghỉ và hy vọng.

Xin cho thi hài những người quá cố được an nghỉ nơi đây cho tới khi sống lại hằng sống trong ngày Con Chúa đến vinh quang.

Xin cho tâm trí những người còn sống được hướng về niềm hy vọng vĩnh cửu. Xin cho lời kinh từ đây vang lên tới Chúa, đáng được Chúa chấp nhận, cầu bầu cho những kẻ an giấc trong Chúa Kitô, và không ngừng ca ngợi lòng thương xót Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ/ AMEN

Rồi chủ sự bỏ hương và xông hương Thánh Giá. Sau đó rảy nước thánh trên nghĩa trang và những người hiện diện. Khi rảy nước thánh trên nghĩa trang, có thể đứng giữa nghĩa trang, hoặc đi vòng theo tường, trong khi đó nên hát điệp ca: Các xương cốt tủi nhục sẽ vui mừng ngợi khen Thiên Chúa” với Tv 50 (51), hay một bài hát nào khác thích hợp.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ HOẶC LỜI CẦU

Khi mọi sự xong xuôi, nếu cử hành Thánh Lễ cho những người quá cố, chủ tế cùng với các tá viên cung kính cúi chào bàn thờ, rồi ngài hôn bàn thờ.

Thánh lễ tiếp tục từ phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Nếu phải cung hiến hay làm phép bàn thờ trong nhà nguyện nghĩa trang, thì làm mọi sự, theo Nghi Thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ trong sách Nghi lễ Giám mục Rôma, trừ những điều cần thích nghi.

Nếu không cử hành Thánh Lễ, thì sau khi rảy nước thánh nghĩa trang, kết thúc nghi lễ bằng lời nguyện chung, theo cách quen làm về lời nguyện phổ quát trong cử hành thánh lễ, hoặc theo cách đề nghị dưới đây:

Chúa Kitô là Đấng đã tiêu diệt tội lỗi khi chết trên thập giá, và đã huỷ sự chết khi sống lại ra khỏi mồ. Chúng ta hãy tung hô Người:

Đ/ Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con.

Lạy Chúa Kitô, Con của loài người, khi chết trên thập giá, Chúa đã cho Đức Mẹ thông phần cuộc khổ nạn, và khi sống lại, đã ban cho Mẹ tràn đầy niềm vui, - xin nâng đỡ những người bị thử thách và củng cố niềm hy vọng của họ.

Đ/ Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con.

Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã cho người bạn là Ladarô trỗi dậy từ trong kẻ chết, - xin cho những người đã qua đời mà Chúa đã cứu chuộc bằng máu châu báu của mình được sự sống và vinh quang.

Đ/ Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con.

Lạy Chúa Kitô, Đấng an ủi những người sầu khổ, Chúa đã lau sạch nước mắt bà mẹ goá than khóc cái chết của con, khi cho người con sống lại, - xin an ủi cả những ai khóc thương người thân qua đời.

Đ/ Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con.

Lạy Chúa Kitô, là Ánh Sáng thế gian, Chúa đã ban ánh sáng cho người mù từ thuở mới sinh, và cho anh được nhìn thấy Chúa, - xin tỏ Nhan Thánh Chúa cho những người đã qua đời, nhưng chưa được hưởng ánh sáng của Chúa.

Đ/ Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con.

Sau đó chủ sự tuỳ nghi dẫn vào kinh lạy Cha bằng những lời sau đây hay những lời tương tự:

Giờ đây chúng ta hãy nâng tâm hồn lên cùng Cha trên trời, đọc lời kinh Chúa dạy, xin cho Nước Cha trị đến, và xin tha các tội chúng ta.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

1135. Rồi chủ sự đọc lời ban phép lành cho dân chúng:

Thiên Chúa mọi niềm an ủi, vì lòng lành khôn tả đã dựng nên con người và trong sự phục sinh của Con Một Người, đã ban cho các tín hữu niềm hy vọng sống lại. Xin Người chúc lành cho anh chị em.

Đ/ AMEN

Xin Người ban ơn tha tội cho chúng ta, là những người còn sống, và cho mọi kẻ đã qua đời, đến nơi sáng láng và bình an.

Đ/ AMEN

Xin cho mọi người sống hạnh phúc bất  diệt cùng Chúa Kitô, Đấng mà chúng ta tin thật là đã sống lại từ trong kẻ chết.

Đ/ AMEN

Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con X và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em .

Đ/ AMEN

Rồi phó tế giải tán dân chúng.

 

 

Bài viết liên quan:

Nghi thức đón Đức Giám Mục
Những điều cần lưu ý liên quan đến Phụng Vụ Tam Nhật Vượt Qua & Mùa Phục Sinh
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P2)
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P1)
Nghệ thuật cử hành Thánh lễ 2
Đoàn rước chủ tế buộc cần có Thánh Giá và Nến không?
Ý nghĩa việc chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật
Hòa rượu với nước trong thánh lễ
Giải đáp phụng vụ: Tấm khăn phủ quan tài có các ý nghĩa nào?
Có nghi thức nào gọi là “trao tác vụ linh mục” không?
Page 1 of 2 (15 items)
Prev
[1]
2
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 833
Tất cả: 66,150,013