Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

ĐỨC GIÊ-SU ĐỨNG LẠI

Mc 10,46-52 

 

10,46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

Chiết tự ĐÌNH và Gợi ý

 

ĐÌNH là ngừng lại tạm ngưng.

Bộ hành tạm nghỉ bên đường: chòi, canh.

 

 

ĐÌNH(dừng, ngưng lại) được ghép bởi haichữ NHÂN (con người)và ĐÌNH(chòi, quan ven đường),được hiểu là mộtngười đi đường đang mệt mà gặp quán bên đường thường là ngưng lại nghỉ một chút. Tạm ngừng (Đình) chứ không phải ở lại luôn (Định 定); ở đời con người dễ lầm lẫn nên dễ mất phương hướng và mục đích đời mình.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Dừng, nửa chừng ngừng lại. ◎Như: đình bạn  ngừng làm việc, đình chỉ dừng lại, vũ đình liễu  mưa tạnh rồi.

◼ (Động) Đỗ lại, đậu, ở tạm. ◎Như: đình lưu  ở lại, đình bạc  đỗ lại bên bờ (thuyền). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vũ thủy bất trụ, doanh trung nê nính, quân bất khả đình, thỉnh di ư tiền diện san thượng  (Đệ nhất bách lục hồi) Mưa mãi không tạnh, trong trại lầy lội, quân không sao ở được, xin cho dời trại đến trên núi trước mặt.

◼ (Động) Đặt, để. ◇Nho lâm ngoại sử : Bả quan tài tựu đình tại phòng tử trung gian (Đệ nhị thập lục hồi) Đem quan tài đặt ở trong phòng.

◼ (Phó) Thỏa đáng, ổn thỏa. ◇Tây du kí 西: Ngộ Không tương kim quan, kim giáp, vân lí đô xuyên đái đình đáng 穿 (Đệ tam hồi) (Tôn) Ngộ Không đội mũ vàng, mặc áo giáp, đi ủng đâu đấy xong xuôi.

◼ (Danh) Phần. ◇Hồng Lâu Mộng : Yết sa khán thì, thập đình phương hữu liễu tam đình  (Đệ tứ thập bát hồi) Mở the (phủ trên bức tranh) ra xem, thấy mười phần mới xong được ba phần.

 

Gợi ý DỪNG LẠI từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết DỪNG LẠI sự tự ái, tự cao mà khiêm tốn cầu cứu sự giúp đỡ từ Chúa, Đấng có quyền năng là sự khôn ngoan đích thực.

10,46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"

“Bạn không thể cho điều mình không có”. Dừng-Lại là một động-thái rất quan trọng để trưởng thành, bởi người trưởng thành là người biết rõ mình là ai và phải làm gì! Không biết dừng lại đúng lúc, con người sẽ lạc xa mục đích, thất bại càng lớn. Con người thường dựa vào những thành quả nhỏ bé mình đạt được, mà quên mất phận nhỏ bé của mình ‘chỉ là giọt nước giữa đại dương’.Mỗi Kitô-hữu được mời gọi phải dừng-lại để cảm nhận đúng về thân phận của mình, để gặp được Chúa, biết rõ mình để có thể giúp tha nhân.

 

Chính Chúa cũng DỪNG LẠI chương trình của Chúa để cứu chữa người mù khi anh ta tha thiết kêu xin.

49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Hình ảnh đẹp của Chúa là Dừng-Lại; Dừng-Lại cả một chương trình lớn của Chúa trước sự kêu xin tha thiết của người mù.Từ đó mở ra một hình ảnh đẹp khác: người mù Dừng-Lại con đường mù tối của anh để “đi theo Người trên con đường Người đi.” Bạn và tôi đã nhiều lần không dừng-lại để nâng đỡ và giúp người khác nhận biết Chúa và đi theo Chúa chăng!

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, để luôn biết chọn thực hiện chương trình yêu thương của Chúa.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Thường Niên hôm nay là: “HÃY BIẾT DỪNG LẠI Ý RIÊNG MÌNH, ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônbiếtkêu xin và tín thác vào quyền năng củaThiên Chúa nơi Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtquan tâm và giúp đỡ anh chị em mình, có cơ hội gặp được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chúa hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn phó thác vào quyền năng của Chúa và dâng lời nguyện xin tha thiết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tin tưởng vào Chúa, và trung theo Chúa trên con đường Chúa đã đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết chọn thực hiện chương trình yêu thương của Chúa.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Page 1 of 31 (304 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một khi còn ganh ghét, còn cay đắng, còn giận dữ, còn lên án người khác là chúng ta đang xa Chúa, đang bỏ nhà Chúa là Cha mà ra đi, vì trong ...

 • Thử thách của quả tim

  René-Luc, con có yêu Ta hơn những người này không? Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, con chỉ là một người khốn khổ, nhưng Chúa biết con thương Chúa ...

 • Đời sống tu trì: Sướng hay khổ?

  “Đời sống tu trì, sướng hay khổ?”. Quả thực đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Đa số giáo dân khi nhìn vào những người tu hành thì thốt ...

 • Linh đạo và những linh đạo

  Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự sống ...

 • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

  PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

 • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

  Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là các căn ...

 • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

  Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó ...

 • MỆT

  Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát ...

 • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

  Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

Thống kê Truy cập
Đang online: 649
Tất cả: 55,677,063