Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật III MV C

Lc 3, 10-18

 

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình." 15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

 

BẰNG LÒNG

 

Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?"

Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta,

hãy bằng lòng (an phận) với số lương của mình." (Lc 3,14)

 

 

Tâm Giao:

Một câu hỏi thường được đặt ra cho người học chữ-nôm: Cấu tạo chữ-nôm phức tạp hơn cả chữ-hán, làm thế nào để dễ nhớ và chiết-tự đúng? Dựa theo Lục-Thư là bốn cách tạo chữ và hai cách sử dụng chữ Hán. Bốn cách tạo chữ là Tượng Hình (象形), Chỉ Sự (指事), Hội Ý (會意)Hình Thanh (形聲 chiếm 80% hán-tự) cùng với hai cách sử dụng là Chuyển Chú (轉注) và  Giả Tá (假借): được gọi là Lục Thư (六書). (https://vi.wikipedia.org/wiki/Chữ Hán). Thì theo sách “Khái luận văn tự học Chữ Nôm” (Nguyễn Quang Hồng, Nxb Giáo dục, 2008) chúng tôi xin ghi lại đây 13 cách tạo chữ-nôm mà cha ông chúng ta đã tài tình tạo ghép:

A1: Mượn trọn chữ Hán lấy nghĩa lấy âm TÀI (); A2: Mượn chữ Hán lấy nghĩa đọc trại âm VỤ (务) thành MÙA theo nghĩa; B: Mượn chữ Hán lấy nghĩa đọc theo âm thuần Việt ĐỘT (凸) thành LỒI; C1: Mượn chữ Hán lấy âm MỘT (没) thành MỘT với nghĩa Việt; C2: Mượn chữ Hán lấy âm đọc trại âm NHIÊU (饒) thành NHAU; D1: Tạo ghép một bề hội-âm đẳng lập LẦN (𡫫) = LẬN (吝) + DẦN (寅); D2: Tạo ghép một bề hội-âm chính phụ TRỞ (𫶷 trở lại) = LỮ (呂) + BA (巴); E1: Tạo ghép một bề hội-ý đẳng lập TRỜI (𡗶) = THIÊN (天) + THƯỢNG (天);  E2: Tạo ghép một bề hội-ý chính phụ TRO (烣) = HỎA (火) + KHÔI (灰);  F1: Tạo ghép hai bề hình-thanh đẳng lập TRĂM (𤾓) = BÁCH (百) + LÂM (林); F2: Tạo ghép hai bề hình-thanh chính phụ GHÉT (恄) = TÂM (忄) + CÁT (吉); G1: Tạo đơn lấy âm NÀO (芇) + THẢO (艹) + CÂN (巾); G2: Tạo đơn lấy nghĩa ĐĨ (𡚦) = NỮ (女) + CHỦ (丶). Chúng ta sẽ dùng 13 quy ước này cho giản-tiện trong Chiết-Tự-Nôm khi nói đến cách cấu tạo.

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

*BẰNG được viết dạng chữ NÔM:  平  評 󱧩

Mượn âm chữ Hán BÌNH 平 (bằng phẳng, bằng yên) đọc trại âm thành BẰNG để ghép với các chữ: NGÔN 言 (lời nói), BÀNG 滂 (giàn giụa, chan hòa) (F1). Bằng chính là tình trạng an bình không xao động, khi một người sống trong tình trạng đó hẳn rất hài lòng và không thể không nói ra. Một khi đã cảm được sự an bình không thể không tỏ lộ ra.

Bằng là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

*LÒNG được viết dạng chữ NÔM: 𢙱  𢚸 𪫵          

Mượn âm chữ Hán LỘNG 弄 (mân mê, cầm chơi, ngắm nghía) đọc trại âm thành LÒNG để ghép với chữ: TÂM 忄=心 (tim, tấm lòng) ở ba vị trí (F1).

Lòng chính là tâm trí, ý chí, tình cảm, là con tim có cảm nhận chứ không chỉ là khối thịt vô tri.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

BẰNG là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

Muốn có được tình trạng bình an, Thánh Gioan Tiền Hô dạy chúng ta phải biết nghĩ đến người khác, hết mình nhưng không chết mìnhAi có hai áo, thì chia cho người không cóchia sẻ chứ không là biến mình thành gánh nặng cho người khác. Muốn có được tình trạng bình an, cần phải có sự công bằng đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định”. Muốn có được tình trạng bình an, phải “an phận (bằng lòng) với số lương của mình.” Khi biết chấp nhận mọi sự chính đáng trong trật tự thì con người được bình an.

 

LÒNG chính là tâm trí, ý chí, tình cảm, là con tim có cảm nhận chứ không chỉ là khối thịt vô tri.

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Là con người trong kiếp nhân gian, ai cũng hướng về Chân-Thiện-Mỹ; đó chính là LÒNG “trông ngóng” và ‘tự hỏi”. Lòng dân chúng thời Thánh Gioan thì mong chờ Đấng Mê-si-a. Lòng Thánh Gioan thì khao khát giới thiệu Đấng Mê-si-a cho dân chúng, lo giúp cho dân chúng đón nhận được ơn cứu độ. Vì lòng nhiệt thành, Thánh Gioan tôn trọng sự thật: Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người; Thánh nhân dùng cách thế mạnh mẽ là khả năng Chúa ban để răn dạy: “Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”  

 

BẰNG-LÒNG là tinh thần sống của Tuần Thứ Ba Mùa Vọng, chúng ta cùng giúp nhau sống đạo trong tình trạng bình an, mở lòng để đón nhận sự trợ giúp của anh chị em, để đón nhận được ơn cứu độ.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

NB: Trong bài có sử dụng Font-Chữ-Nôm, nếu máy quý vị chưa có hãy tải theo đường dẫn này: http://www.nomfoundation.org/nom-tools/Nom-Font?uiLang=en

 

Chúa Nhật III MVC

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Chúa Nhật Thứ Ba này, Chúa muốn chúng ta sống bác ái, quan tâm giúp đỡ anh chị em đang gặp thiếu thốn, mà cụ thể về nhu cầu vật chất. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho chúng ta được biết Bằng-Lòng, để yêu thương giúp đỡ anh chị em mình, như Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta.

 

Đám đông hỏi ông Gioan rằng: Chúng tôi phải làm gì đây? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Hội Thánh luôn được ơn trung thành, vì đang từng ngày phải truyền dạy và sống những lời dạy của Tin Mừng; nhưng đôi khi bị những trào lưu thế tục chống đối vì không chiều theo ý muốn của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

"Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần của Hội Thánh luôn biết sống lòng thương xót như Chúa đã xót thương chúng ta, cụ thể là quan tâm chia sẻ những nhu cầu cần thiết với anh chị em bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi Kitô hữu, qua cách sống yêu thương chia sẻ hằng ngày, phản ánh được tình yêu Thiên Chúa để mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng ta trở nên cộng đoàn truyền giáo sống động nhiệt thành qua việc bác ái, quan tâm bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Xin thương ban ơn giúp chúng con biết BẰNG-LÒNG là sống tinh thần của tuần Thứ Ba Mùa Vọng, chúng con cùng giúp nhau sống đạo trong tình trạng bình an, mở lòng để đón nhận sự trợ giúp của anh chị em, để đón nhận được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Page 1 of 31 (304 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Bài viết mới
 • Đời sống tu trì: Sướng hay khổ?

  “Đời sống tu trì, sướng hay khổ?”. Quả thực đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Đa số giáo dân khi nhìn vào những người tu hành thì thốt ...

 • Linh đạo và những linh đạo

  Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự sống ...

 • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

  PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

 • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

  Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là các căn ...

 • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

  Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: ĐỔI là thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi. KHÁC là không phải cái đã biết, ...

 • MỆT

  Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát mình ...

 • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

  Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

 • Hạnh phúc trong đời sống gia đình

  Gian nan thì chung sức, nhưng khi có của ăn của để thì lại khó lòng chung sức để tiếp tục đi tới! Thật là một vấn đền nan giải...

Thống kê Truy cập
Đang online: 1286
Tất cả: 55,634,018