Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

Lc 9,28b-36

 

28  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 

ĐỔI KHÁC

 

28  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

ĐỔI được viết dạng chữ NÔM: 対 (C2)*; 𠲝 (F2)*; 𢬭 (F2)*; 𨒻(F2)*; 𢷮 (F1)*;

Mượn âm chữ Hán ĐỐI 對 (đối đáp) → 対 ĐỔI: (Thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi.) Ghép với các chữ: KHẨU 口(miệng); THỦ 扌(tay, nắm); SƯỚC ⻍(bước đi); KHỨ 去 (đi, đã qua); DỊCH 易. Một cách là ghép nguyên chữ ĐỐI 對+THỦ 扌= ĐỐI 對.

𣎀𣈜𨻫仍干戈: Đêm ngày luống những can qua. 特昆𠫾対時吒買𧗱: Được con đi đổi thì cha mới về. (Thiên Nam, 126b)

󰂇低𣋇分爫𤳇特: Ví đây đổi phận làm trai được. 辰事 英䧺𠹛闭饒: Thì sự anh hùng há bấy nhiêu. (Xuân Hương B, 7b)

 

KHÁC được viết dạng chữ NÔM: 恪 (C1)*;

Mượn âm chữ Hán KHÁC (恪: cung kính, kính cẩn) =  KHÁC (恪 Không phải cái đã biết, không giống như đã biết.)

𤤰㐌差𠊛恪𠫾𠳙: Vua đã sai người khác đi thay. (Ô Lôi, 5a)

体娘聰慧恪常: Thấy nàng thông tuệ khác thường. (Truyện Kiều, 43b)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

ĐỔI là thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi.

28  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.

Nhờ cầu nguyện mà Chúa Giêsu luôn kết hiệp và làm theo đúng ý Chúa Cha, đồng thời được biến đổi, đổi khác dù ngay khi mang thân phận của con người giới hạn. Đổi luôn đòi hỏi có điểm quy chiếu, để biết đâu là tốt đâu là không tốt, và làm cách nào để đạt được điều tốt khi cùng bỏ một công sức như nhau. “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người (Đức Giêsu) bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà”. (Lc 9,29). Điểm quy chiếu chính là “nhân từ như Cha trên trời” mà muốn biết nhân từ như thế nào thì phải kết hiệp với Chúa bằng cầu nguyện.

 

KHÁC là không phải cái đã biết, không giống như đã biết.

34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Đổi Khác là hướng tới cái tốt, cái mới đẹp hơn. Muốn có sự khác tốt đẹp như Chúa Giêsu, con người “phải tập sống như Chúa Giêsu: luôn cầu nguyện là tìm điều Đúng-ý Chúa Cha và Ôm-ấp (ao ước) trong tình Yêu-mến quyết tâm thực hiện thì mới có kết quả tốt. Điều hạnh phúc là làm đúng được điều người nhờ cậy ta làm, hài lòng và khen ngợi: “Tuyệt, thật quá điều lòng mong ước”. Buồn biết bao khi ta dốc công sức làm mệt nhọc mà người nhờ cậy ta làm lại lắc đầu, buông câu: “cũng như không”

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn được ơn Biến Đổi đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này” (CNMC 2016).

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 2 Mùa Chay

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Đổi Khác” là điều kiện để hoàn thiện đời sống, khi chúng được thực hiện đúng hướng. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta đủ khôn ngoan, biết lắng nghe để thực hiện đúng như lời Chúa Giêsu dạy.

Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, trong Mùa Chay Thánh luôn biết tha thiết và sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa để được ơn Biến Đổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết giá trị của Cầu Nguyện và siêng năng Cầu Nguyện để được Biến Đổi, thành những người tốt như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào Chúa, luôn cảm nhận được niềm vui hạnh phúc khi được sống thân tình bên Chúa khi tham dự thánh lễ, và các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, trong Mùa Chay Thánh này, luôn khiêm tốn thuận theo ý Chúa, cách đặc biệt dám can đảm thực hiện Lời Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn siêng năng cầu nguyện và thực hành Lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Đời tu và hạnh phúc

  Là con người, từ cổ chí kim, từ Đông chí Tây..., đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, ai ai cũng đều mong muốn mình được hạnh phúc hoặc sờ chạm ...

 • Tôi là loại ki-tô hữu nào?

  Chúng ta có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều dự tính cho cuộc sống, nên chúng ta chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa hoạt động.

 • Làm sao bạn biết là Thiên Chúa tốt lành?

  Một cách mà tôi biết Thiên Chúa tốt lành là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã cho phép tôi hầu hết những năm tuổi đôi mươi để nhìn thấy những ...

 • Cuộc đời là một công việc bề bộn

  Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có một phần ...

 • Tản mạn về ân sủng của bí tích

  Không chỉ bí tích Thánh Thể, cả các bí tích khác cũng dễ làm cho chúng ta dấy lên cảm giác “nghi ngờ” với những hình thức bên ngoài như ...

 • Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

  Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa Cha ...

 • Giữ thăng bằng cho đức tin

  Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe ...

 • Phẩm chất và giá trị của linh mục

  Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh như ...

 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 972
Tất cả: 57,593,665