Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

MÌNH MÁU CHÚA

Lc 9,11b-17

 

11Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." 13Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." 14Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." 15Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

 

CHÚC TỤNG

Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá,

ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ

để các ông dọn ra cho đám đông. (Lc 9,16)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

CHÚC được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ Hán CHÚC 祝 (A1*): Nói lên ý mong muốn điều tốt lành cho ai đó.

𣼽朗𦓡𦖑奴祝饒:Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau. 祝饒𤾓[歳]泊頭鬚: Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. (Giai cú, 6b)

 

TỤNG được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ Hán TỤNG 誦 →诵 (A1*): Đọc to và ngân nga.  

弹經𣅘𣌋: Đàn kinh khuya sớm, 诵制蔑𠇮: tụng chơi một mình. (Thiên Nam, 117a)

 

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Vì là mượn nghĩa và mượn âm từ chữ Hán nên xin mời cùng xét chúng dưới góc độ của chiết-tự-Hán:

“CHÚC (người chủ tế, lời tế lễ, lời nguyện ước) được ghép bởi hai chữ THỊ (thần đất, mách bảo), HUYNH (anh trai). Được hiểu là người chủ tế phải là người có vai vế, có tư cách đại diện để dâng lời nguyện xin cũng như lễ vật lên thần thánh. Không ai là người có tư cách hơn “quyền huynh thế phụ”; thông thường trong một nhóm thì người đàn anh là người đại diện để nói, huống chi trong việc tế thần thánh.”

TỤNG (ngâm đọc, ngợi khen) được ghép bởi hai chữ NGÔN (lời nói), DŨNG (cái hộc; cán chuông; lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo). Được hiểu là lời vọng vang, ví như bài tụng ca dành riêng dâng thần thánh.

“Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa Cha lại có thể từ chối.

Việc tế tự không phải là công việc hình thức nhưng là công việc của tâm linh, nên đòi hỏi phải là người có tư cách, đó là sự khiêm tốn thẳm sâu và dọn mình bớt bất xứng chứ con người chẳng khi nào là xứng đáng.” (CN CBN 2016)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

11Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." 13Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." 14Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." 15Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

 

Chúa Giê-su đã dạy: 37“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Chính Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta trong việc “Mến Chúa Yêu Người”. Với Chúa Cha Người vâng phục hoàn toàn trong sự khiêm tốn thẳm sâu (Pl 2,6-11) và với muôn loài Chúa yêu thương cứu chuộc bằng tình yêu chung thủy (Ga 13,1).

Khi chúc tụng là hướng về Đấng cao hơn mình để xin sự bình an và an ủi nâng đỡ, và khi cầu chúc cho ai là mong muốn cho họ được bình an và an ủi nâng đỡ. Đó là ý nghĩa của CẦU (Chúc).

Trong thực tế có những người, những lời cầu chúc khiến người nhận cảm thấy bình an và được an ủi nâng đỡ, nhưng đôi khi thì ngược lại. Sự khác biệt đó do đâu? Thưa do tư cách và uy tín nơi tác giả của lời cầu chúc!

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn giữ được tư cách là Ki-tô-hữu và liên kết trong uy tín của Chúa Giê-su tình yêu, để đem bình an và sự nâng đỡ cho anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

MÌNH MÁU CHÚA

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Biết quan tâm và yêu thương người khác là điều mọi tín hữu phải luyện tập. Chúng ta cảm ơn Chúa Giê-su đã làm gương mẫu cho chúng ta luôn nghĩ đến ích lợi của người khác và dâng lời cầu nguyện.

 

Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết Chúa luôn ở cùng và yêu thương nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào sự quan tâm đầy yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt tình cộng tác vào chương trình yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sử dụng vật chất cách đúng mức và tiết kiệm để có mà chia sẻ cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con yêu mến Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ của sự “quan tâm và yêu thương” Chúa thương dành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A
Xin ơn bình an trong cơn đại dịch
Tại sao phải cầu nguyện khi Chúa đã biết hết mọi nhu cầu của ta?
Nếu bạn mất đi niềm khao khát cầu nguyện, hãy đọc bài viết này
Nguy hại của Văn hóa Hiệu quả
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm A
Những điều mang lại cuộc sống hạnh phúc - một cái nhìn chung giữa khoa học và lời dạy của Chúa Giêsu
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A
Lời cầu nguyện sau Rước lễ khi con tim chán nản
Suy niệm CN Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh
Page 1 of 38 (373 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
36
37
38
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 792
Tất cả: 62,368,925