Suy niệm Chúa nhật Truyền giáo, 29 thường niên Năm C

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 

Lc 24,44-53

 

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." 50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

RAO GIẢNG

 

Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (Lc 24,47) 

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

RAO được viết dạng chữ NÔM: 牢; 謠 (C2*); 哰; 𢭂; 嗃 (F2*)

Mượn chữ Hán LAO 牢 (lao tù); DAO 謠 (ca dao) đọc thành RAO nghĩa là  Loan tin, báo tin. Phao tin. RAO 哰= KHẨU 口 + LAO 牢; RAO 𢭂=THỦ扌+LAO 牢; RAO 嗃= KHẨU 口+ CAO 高 

牢浪 廷芸不忠: Rao rằng Đình Nghệ bất trung.補柴補渃𦋦𢚸奸頑: Bỏ thầy bỏ nước ra lòng gian ngoan. (Thiên Nam, 53a)

 

GIẢNG được viết dạng chữ NÔM:  講 (A1*)

Mượn trọn chữ Hán GIẢNG 講 nghĩa là Đọc, giải thích.

括坦燒香講五經: Quét đất thiêu hương giảng ngũ kinh.(Ức Trai, 42a)

 

RAO GIẢNG đồng nghĩa với TRUYỀN (傳 chuyển giao, rao giảng) được ghép bởi hai chữ NHÂN (亻 người), CHUYÊN ( thông thạo, biết rõ). Được hiểu là muốn chuyển giao hoặc giảng giải cho ai điều gì thì đầu tiên chính mình phải biết rõ, thông thạo. “Trăm hay không bằng tay quen” là vậy. “Không thể cho điều mình không có”.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." 50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Chúa Giê-su khẳng định mỗi Ki-tô hữu phải là chứng nhân: “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” về cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa. Điều quan trọng là phải được Chúa mở trí cho hiểu và xác tín những chân lý cùng quyền năng từ trời, mới là người rao giảng đích thực.

“Vì chỉ có thể cho người khác những gì mình có; nên người Truyền Giáo, chuyển giao, trao Chúa cho người khác phải thực sự gắn kết, nghĩa là phải am tường và yêu mến Chúa chân thành, cùng ôm ấp ước muốn làm cho Chúa được yêu mến hơn. Vì những ý đó người truyền giáo đích thực là người có Chúa trong mình và sẽ có nhiều sáng kiến để giới thiệu, giới thiệu Chúa cho anh chị em mình”. (LTG 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn thiết tha gắn kết với Chúa qua cầu nguyện và học hỏi giáo lý, để có thể giới thiệu và làm chứng về tình thương của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO  

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Truyền Giáo là bản chất của Hội Thánh và là bổn phận của mỗi Ki-tô-hữu. Trong tâm tình khiêm tốn và nhiệt thành chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân,kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn hăng hái giới thiệu Thiên Chúa tình yêu cho anh chị em mình bằng đời sống đạo, là biết yêu mến mọi người hơn nữa trong đời sống thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chính anh em là chứng nhân về những điều này. "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết gắn kết với Chúa, có ơn Chúa, để trở nên những chứng nhân nhiệt thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay ban phúc lành cho các ông.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn đầy tình thương của Chúa, để có khả năng giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết chúc tụng và cầu nguyện cùng Chúa trong mọi hoàn cảnh, để được sự bình an và ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban ơn để mỗi người chúng con luôn thiết tha gắn kết với Chúa qua cầu nguyện và học hỏi giáo lý, để có thể giới thiệu và làm chứng về tình thương của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Page 1 of 43 (424 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 864
Tất cả: 65,578,564