Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Lc 18,9-14

 

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

 

NÂNG LÊN

 

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

NÂNG được viết dạng chữ NÔM: 𢪲, 㨢, 𠹌  (F2*)

Mượn chữ Hán NĂNG 能 : NÂNG 𢪲 đỡ bên dưới mà đưa lên = THỦ 扌(tay) +能 → NĂNG𫧇 ; 𠹌 NÂNG = KHẨU 口+ NĂNG能

花𦹳埃庒闷㧅 :  Hoa thơm ai chẳng muốn đeo. 𠊛坤 埃庒𢪲𫽠边𨉓 : Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình. (Nam lục, 17a)

 

LÊN được viết dạng chữ NÔM: 𬨠, 連, 𨕭 (F1*)

Mượn chữ Hán LIÊN 連 → 辶+THĂNG升=𬨠 LÊN: chuyển từ phía dưới đến vị trí cao hơn; LÊN 𨕭 = THƯỢNG 上 + LIÊN 連

塊閉饒𢆥時󱉎主 𡗶朱婆𧘇別 𣈜塊囚落[…]: Khỏi bấy nhiêu năm thì đức Chúa Trời cho bà ấy biết ngày khỏi tù rạc […], 麻𨕭尼盃彼󰑼𨕭𡗶: mà lên nơi vui vẻ là trên trời. (Bà Thánh, 4a)

 

NÂNG LÊN là ở địa vị cao quý được kính trọng (theo nghĩa tích cực) thì đồng nghĩa với TÔN ( cao quý, kính trọng, chén rượu) được ghép bởi hai chữ THỐN ( lóng tay, tấc: đơn vị đo lường), TÙ ( tộc trưởng). Được hiểu là lấy tộc trưởng làm mẫu đo chung. Người càng thế giá, càng đáng kính thì càng gần, càng sát Tộc Trưởng về cả sự kính trọng và về cả vị trí trong tiệc tùng, hội họp… Nhưng nếu mình không xứng đáng mà tự nâng mình lên địa vị cao quý là tự-tôn, cao ngạo coi thường người khác

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

 

Có những người quá tự tin dẫn đến tự tôn mà cao ngạo coi thường người khác. “Câu giáo huấn của Chúa: Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14) giúp chúng ta hiểu hơn: chuyện cao thấp (tôn ti ) không phải do mình muốn hay tự mình nghĩ và tự gán cho chính mình; nhưng nó là phẩm chất mà người khác thấy được và phải thừa nhận. Nên người đáng được tôn trọng là người sống chân thật và ôn hòa đúng như mình là, và ổn định là không so sánh, xét đoán người khác. Hãy học nơi Chúa Giê-su hiền lành và khiêm tốn. Đó chính là cái khiến cho người khác phải tôn trọng. Đó cũng chính là tố chất làm nên người tộc trưởng đáng được kính trọng.” (CN30TN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết học theo Chúa để mỗi ngày đáng được tôn trọng hơn. “Hữu xạ tự nhiên hương” hẳn gần Chúa, có Chúa thì con người sẽ được nâng cấp, và đáng được tôn trọng hơn.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Chúa yêu thương hết mọi người không loại trừ ai, Chúa dạy chúng ta cũng hãy tôn trọng và luôn đối xử tốt với nhau. Trong tâm tình biết ơn và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết khiêm tốn không xét đoán loại trừ ai, để chúng ta cũng biết yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chính ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sám hối trở về cùng Chúa sau mỗi lần sai lỗi, để đón nhận được tình thương bao dung của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn khiên tốn và sám hối để bớt bất xứng với tình thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). Để mỗi chúng ta khiêm tốn hơn nữa với Chúa cũng như với anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban ơn để mỗi người chúng con luôn biết học theo Chúa để mỗi ngày đáng được tôn trọng và được yêu mến hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Đời sống thiêng liêng là gì (1-3)

  Đời sống thiêng liêng, về tối hậu, là về những gì chúng ta làm để đối xử với lòng khát khao này. Những gì chúng ta làm để đối xử với lòng ...

 • Bạn nghĩ bạn đã không giáo dục được con? Bạn hãy nghĩ đến người kẻ trộm lành

  Có lẽ trước tiên chúng ta nên tự hỏi thế nào là một giáo dục thành công? Mục đích nào khi chúng ta theo đuổi việc giáo dục con cái?

 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát vòng ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. Theo ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ấy ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 877
Tất cả: 60,790,660