Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Lc 19,1-10

 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

CỨU ĐỘ

 

Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,9)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

CỨU được viết dạng chữ NÔM:  救 (A1*);

Mượn trọn chữ Hán CỨU救 nghĩa là: Giúp đỡ, giải thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, tai nạn.

半命奴沛尋塘救吒: Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. (Truyện Kiều, 58b)

 ĐỘ được viết dạng chữ NÔM:  (A1*)

Mượn trọn chữ Hán ĐỘ 度 nghĩa là: Giúp đỡ, cứu vớt. Thuở, lúc, khi. Khoảng chừng.

󰣑供菓: Sớm cúng quả,最𤼸花: tối dâng hoa. 緣初女負抵𫅷度朱: Duyên xưa nỡ phụ để già độ cho. (Phan Trần, 5b)

𨂚蹎𨅸納: Rón (nhón) chân đứng nấp (nép) 度󰠲姅除 : độ (khoảng) đâu nửa giờ. (Truyện Kiều, 42b)

 

Chúng ta có chiết tự Hán như sau:

 

CỨU 救 (cứu giúp, ngăn cản) được ghép bởi hai chữ PHỘC攴 (đánh nhẹ), CẦU 求 (xin giúp, dẫn đến). Sự cứu giúp được hiểu chỉ là một tác động nhẹ từ người khác, nhưng nếu không khiêm tốn kêu cầu thì sẽ không có sự cứu giúp. Chữ CẦU chính là ‘phép tượng sự’ nó diễn tả một người bị chìm trong nước chỉ còn ló được cái đầu và cánh tay ra hiệu kêu cầu. Trong ngôn ngữ hằng ngày chúng ta hay dùng từ ‘cầu cứu’ nó vừa diễn tả (cứu giúp) ý muốn được giải thoát khỏi tình trạng này, và cũng đôi lúc diễn tả (ngăn cản) ý mong muối ai đó đứng ra ngăn chặn để tình trạng này không còn tái diễn. Hai ý của chữ CỨU đều: mong ai đó giữ cho ta được bình an.

 

 ĐỘ (Bến đò, Từ bờ này qua bến nọ, Vượt qua): được ghép bởi THỦY (Nước) và ĐỘ 度 (Dụng cụ đo, Quy phạm) được hiểu là một cuộc vượt qua trong nước, Phật giáo thường nói: thoát bờ mê về bến giác; vượt qua tình trạng chưa tốt để đạt được sự thiện hảo.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

Muốn được cứu phải chân thành mong muốn bày tỏ nhu cầu, đồng thời quyêt tâm hương thiện như ông Da-kêu.

“Ai đó nhờ ta giúp nghĩa là họ tin ta có khả năng (phép tắc) và nhất là vì họ biết ta giàu lòng yêu thương hay an ủi người khác và sẵn sàng gánh vác tiếp, chia sẻ giúp những trách nhiệm của người khác. Nhưng trong thực tế ta có thể cũng với khả năng sẵn có đó nhưng ta chỉ giúp người này mà từ chối kẻ khác; còn Chúa Giêsu: Đấng Cứu Thế, Người không loại trừ ai. Hãy kêu cầu Người để luôn nhận được sự cứu giúp”. (CN 31TN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tin tưởng và cảm nhận được tình thương quan tâm cứu độ của Chúa dành cho chúng ta.

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Người luôn yêu thương và tìm kiếm con người. Trong tâm tình biết ơn và yêu mến chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Da-kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tin tưởng và tìm mọi cách để có thể gặp gỡ Chúa, như siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa hằng quan tâm, và biết rõ những ước muốn của từng người chúng ta; để chúng ta tin vào Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết chân thành đón Chúa, và cho chúng ta chân thành sám hối như ông Da-kêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết cảm nhận và đón nhận tình yêu thương của Chúa, để luôn được bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban ơn, để mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình thương quan tâm cứu độ của Chúa dành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Page 1 of 43 (424 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 842
Tất cả: 65,578,941