Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Lc 19,1-10

 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

CỨU ĐỘ

 

Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,9)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

CỨU được viết dạng chữ NÔM:  救 (A1*);

Mượn trọn chữ Hán CỨU救 nghĩa là: Giúp đỡ, giải thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, tai nạn.

半命奴沛尋塘救吒: Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. (Truyện Kiều, 58b)

 ĐỘ được viết dạng chữ NÔM:  (A1*)

Mượn trọn chữ Hán ĐỘ 度 nghĩa là: Giúp đỡ, cứu vớt. Thuở, lúc, khi. Khoảng chừng.

󰣑供菓: Sớm cúng quả,最𤼸花: tối dâng hoa. 緣初女負抵𫅷度朱: Duyên xưa nỡ phụ để già độ cho. (Phan Trần, 5b)

𨂚蹎𨅸納: Rón (nhón) chân đứng nấp (nép) 度󰠲姅除 : độ (khoảng) đâu nửa giờ. (Truyện Kiều, 42b)

 

Chúng ta có chiết tự Hán như sau:

 

CỨU 救 (cứu giúp, ngăn cản) được ghép bởi hai chữ PHỘC攴 (đánh nhẹ), CẦU 求 (xin giúp, dẫn đến). Sự cứu giúp được hiểu chỉ là một tác động nhẹ từ người khác, nhưng nếu không khiêm tốn kêu cầu thì sẽ không có sự cứu giúp. Chữ CẦU chính là ‘phép tượng sự’ nó diễn tả một người bị chìm trong nước chỉ còn ló được cái đầu và cánh tay ra hiệu kêu cầu. Trong ngôn ngữ hằng ngày chúng ta hay dùng từ ‘cầu cứu’ nó vừa diễn tả (cứu giúp) ý muốn được giải thoát khỏi tình trạng này, và cũng đôi lúc diễn tả (ngăn cản) ý mong muối ai đó đứng ra ngăn chặn để tình trạng này không còn tái diễn. Hai ý của chữ CỨU đều: mong ai đó giữ cho ta được bình an.

 

 ĐỘ (Bến đò, Từ bờ này qua bến nọ, Vượt qua): được ghép bởi THỦY (Nước) và ĐỘ 度 (Dụng cụ đo, Quy phạm) được hiểu là một cuộc vượt qua trong nước, Phật giáo thường nói: thoát bờ mê về bến giác; vượt qua tình trạng chưa tốt để đạt được sự thiện hảo.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

Muốn được cứu phải chân thành mong muốn bày tỏ nhu cầu, đồng thời quyêt tâm hương thiện như ông Da-kêu.

“Ai đó nhờ ta giúp nghĩa là họ tin ta có khả năng (phép tắc) và nhất là vì họ biết ta giàu lòng yêu thương hay an ủi người khác và sẵn sàng gánh vác tiếp, chia sẻ giúp những trách nhiệm của người khác. Nhưng trong thực tế ta có thể cũng với khả năng sẵn có đó nhưng ta chỉ giúp người này mà từ chối kẻ khác; còn Chúa Giêsu: Đấng Cứu Thế, Người không loại trừ ai. Hãy kêu cầu Người để luôn nhận được sự cứu giúp”. (CN 31TN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tin tưởng và cảm nhận được tình thương quan tâm cứu độ của Chúa dành cho chúng ta.

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Người luôn yêu thương và tìm kiếm con người. Trong tâm tình biết ơn và yêu mến chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Da-kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tin tưởng và tìm mọi cách để có thể gặp gỡ Chúa, như siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa hằng quan tâm, và biết rõ những ước muốn của từng người chúng ta; để chúng ta tin vào Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết chân thành đón Chúa, và cho chúng ta chân thành sám hối như ông Da-kêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết cảm nhận và đón nhận tình yêu thương của Chúa, để luôn được bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban ơn, để mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình thương quan tâm cứu độ của Chúa dành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Đời sống thiêng liêng là gì (1-3)

  Đời sống thiêng liêng, về tối hậu, là về những gì chúng ta làm để đối xử với lòng khát khao này. Những gì chúng ta làm để đối xử với lòng ...

 • Bạn nghĩ bạn đã không giáo dục được con? Bạn hãy nghĩ đến người kẻ trộm lành

  Có lẽ trước tiên chúng ta nên tự hỏi thế nào là một giáo dục thành công? Mục đích nào khi chúng ta theo đuổi việc giáo dục con cái?

 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát vòng ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. Theo ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ấy ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 997
Tất cả: 60,789,735