LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2019

Tháng Giêng 2019

 

 

 

 

 

 

1

T. BA

TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

- Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

- Bổn Mạng của Giáo Phận

- 1/1/2020 Mừng 60 năm Đài Đức Mẹ Hòn Chuông

- Hành hương Hòn Chông (ĐCP)

- Hành hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp (ĐCC)

2

T. TƯ

T. Basiliô và Grêgôriô Nazianzênô,

 

 

 

Tĩnh tâm tháng 1

3

T. NĂM

Đầu Tháng

Danh thánh Chúa Giêsu

4

T. SÁU

Đầu Tháng

5

T. BẢY

Đầu Tháng

Lễ vọng Chúa Hiển Linh

6

C. NHẬT

CHÚA HIỂN LINH

Làm phép nhà thờ Lấp Vò

(Vàm Cống) – Lễ Thêm Sức

7

T. HAI

 

 

Tĩnh tâm tháng 1

8

T. BA

 

9

T. TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐCPhó

không nhận công tác MVụ

(Tĩnh tâm riêng tại Đơn Dương)

10

T. NĂM

 

 

11

T. SÁU

 

 

12

T. BẢY

 

 

13

C. NHẬT

Chúa Giêsu chịu phép rửa

 

14

T. HAI

 

 

15

T. BA

 

 

16

T. TƯ

 

 

17

T. NĂM

Thánh Antôn viện phụ

 

18

T. SÁU

Bắt đầu Tuần lễ cầu cho Hợp Nhất

 

19

T. BẢY

 

 

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II TN

 

21

T. HAI

Thánh Anê, đồng trinh tử đạo

 

22

T. BA

 

Chúc mừng năm mới

tỉnh AG-KG, Tp. Cần Thơ

23

T. TƯ

 

24

T. NĂM

Thánh Phanxicô đệ Salê

25

T. SÁU

T. Phaolô tông đồ trở lại

Kết thúc tuần lễ cầu cho Hợp Nhất

 

26

T. BẢY

Thánh Timôthêô và Titô, Gm.

Truyền chức Phó Tế.

Linh mục – chủng sinh mừng năm mới

27

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III TN

 

28

T. HAI

Thánh Tôma Aquinô

TTV ngoại lệ cho Rước Lễ mừng năm mới

29

T. BA

 

Huynh trưởng TNTT mừng năm mới

30

T. TƯ

 

Đại diện giáo dân mừng năm mới

31

T. NĂM

Thánh Gioan Bosco

 

           

             

 

Tháng Hai 2019

KHÔNG TĨNH TÂM THÁNG

 


 

1

T. SÁU

Đầu tháng

Dự tu mừng năm mới

2

T. BẢY

Đầu tháng

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến)

 

Tu sĩ mừng năm mới

3

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV TN

 

4

T. HAI

 

 

5

T. BA

MỒNG MỘT TẾT

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Thánh Agata

 

6

T. TƯ

MỒNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

 

7

T. NĂM

Đầu tháng

MỒNG BA TẾT

Thánh hoá công ăn việc làm

 

8

T. SÁU

 

 

9

T. BẢY

 

Khánh thành NT. Xáng Cụt – 10g sáng

10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT V TN

 

11

T. HAI

Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày quốc tế các bệnh nhân

 

12

T. BA

 

 

13

T. TƯ

 

 

14

T. NĂM

Thánh Cyrillô đan sĩ và Mêtôđiô Gm.

 

15

T. SÁU

 

 

16

T. BẢY

 

 

17

C. NHẬT

CHÚA NHẬT VI TN

 

18

T. HAI

 

 

19

T. BA

 

 

Cuộc họp của UB Kinh Thánh – Nha Trang

20

T. TƯ

 

21

T. NĂM

 

22

T. SÁU

Kính Toà thánh Phêrô

 

23

T. BẢY

Thánh Pôlycarpô

 

24

C. NHẬT

CHÚA NHẬT VII TN

9g30 Gx. Bắc Xuyên E1:

Đặt viên đá đầu tiên

25

T. HAI

 

Họp Ban Tư Vấn (1)

26

T. BA

 

 

27

T. TƯ

 

 

28

T. NĂM

 

 

 

Tháng Ba 2019

 

 

 

 

 


 

1

T. SÁU

Đầu tháng

Tĩnh tâm TH + TT

2

T. BẢY

Đầu tháng

Tĩnh tâm CĐ

3

C. NHẬT

CHÚA NHẬT VIII TN

 

4

T. HAI

 

Tĩnh tâm CM

5

T. BA

 

Tinh tâm LX

6

T. TƯ

LỄ TRO

Giữ Chay và kiêng thịt

Lễ Tro: Không tĩnh tâm RG+HT

7

T. NĂM

Đầu tháng

Thánh Perpêtua và Thánh Phêlixita

Tĩnh tâm VA + VT

8

T. SÁU

 

Tĩnh tâm RG-HT

9

T. BẢY

 

 

10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

 

11

T. HAI

 

Họp các UB và Ban (1)

12

T. BA

Lễ giỗ Cha Fx. Trương Bửu Diệp

 

13

T. TƯ

 

Họp các đoàn thể đạo dức (1)

14

T. NĂM

 

 

15

T. SÁU

 

 

16

T. BẢY

 

 

17

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

 

18

T. HAI

 

Hội Đồng hương Cái Sắn (di dân)

19

T. BA

Th. Giuse, bạn trăm năm Đức Maria

Bổn mạng ĐC Chánh + ĐC Phó

 

20

T. TƯ

 

 

21

T. NĂM

 

 

22

T. SÁU

 

 

 

 

 

 

ĐCPhó

Không nhận công tác MVụ trong giáo phận

(Giúp tĩnh tâm LMục

GPhận Thái Bình)

23

T. BẢY

 

 

24

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

 

25

T. HAI

 Lễ Truyền Tin

 

26

T. BA

 

 

27

T. TƯ

 

 

28

T. NĂM

 

 

29

T. SÁU

 

 

30

T. BẢY

 

 

31

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

 

 

Tháng Ba 2019

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 1/2019
LỜI CHÚA THÁNG 1/2019
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 1/2019
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 1/2019
TIỂU SỬ 118 THÁNH TỬ ĐẠO VN
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1056
Tất cả: 54,393,758