LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2021

       LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 4

 

 

1

20/02

T. NĂM

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Lễ tiệc ly

 

2

T. SÁU

Đầu tháng - THỨ SÁU TUẦN THÁNH - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

- Giữ chay và kiêng thịt

 

3

T. BẢY

Đầu tháng. THỨ BẢY TUẦN THÁNH - VỌNG PHỤC SINH

 

4

C. NHẬT

CHÚA NHẬT PS

Lễ Họ - NTCT

 

5

T. HAI

 

Họp Ban Mục Vụ Ơn Gọi

6

T. BA

 

TTâm  CĐốc + C.Mới + L.Xuyên

7

T. TƯ

 

TTâm V.An + V.Thạnh + T.Hiệp + T.Thạnh

8

T. NĂM

 

TTâm R.Giá + H.Tiên

9

T. SÁU

 

Gặp Lớp K.12 của 3 giáo phận

10

T. BẢY

 

Khánh thành NT + TSức (Gh. Xóc Xoài)

11

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 2 PS - KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

HHương Lòng Chúa TXót – An Sơn E2

12

01/03

T. HAI

 

 

 

Hội nghị I/2021 của HĐGMVN (TGM Nha Trang)

13

T. BA

 

14

T. TƯ

 

15

T. NĂM

 

16

T. SÁU

 

17

T. BẢY

 

 

18

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 3 PS

TTâm Dtu Hsinh Liên GHạt V.An + V.Thạnh

19

T. HAI

 

Thêm sức Gx. Giu Đức K8.B (9h30)

20

T. BA

 

Họp BĐHành UBGDân (Trụ Sở LXuyên)

21

T. TƯ

 

 

Dạy Chủng Viện (1)

22

T. NĂM

 

23

T. SÁU

 

24

T. BẢY

 

 

25

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 4 PS

CHÚA CHIÊN LÀNH

Cổ vũ Ơn Gọi Linh mục cấp giáo phận

26

T. HAI

 

 

 

Dạy Chủng Viện (3)

 

27

T. BA

 

28

T. TƯ

 

29

T. NĂM

T. Catarina Siena

 

30

T. SÁU

 

 

 

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 5

Thăm Mục Vụ GHạt Vĩnh An

Cha Tổng Luy chủ sự Tĩnh Tâm

 

 

1

20/03

 

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: HHương ĐĐMẹ T.Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

Không nhận công tác mục vụ

2

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 5 PS

 

3

T. HAI

T. PHILIPPHÊ và T. GIACÔBÊ TĐ

TTâm C.Mới

4

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

5

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

6

T. NĂM

Đầu tháng

TTâm R.Giá + H.Tiên

7

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

8

T. BẢY

 

 

9

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 6 PS

 

10

T. HAI

 

 

11

T. BA

 

 

12

01/04

T. TƯ

 

 

13

T. NĂM

- Lễ Đức Mẹ Fatima

13/5 HHương ĐĐMẹ Tân Hiệp

14

T. SÁU

T. MATTHIA TĐ

 

15

T. BẢY

 

 

16

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 7 PS –

CHÚA THĂNG THIÊN –

Lễ Họ (NTCT)

TTâm Dtu Hsinh Liên GHạt T.Hiệp + T.Thạnh

17

T. HAI

 

Thăm MVụ + TSức Gx An Sơn E2

18

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Bình Thánh F1

19

T. TƯ

 

Thăm MVụ Gx Hiếu Thuận H1

20

T. NĂM

 

Thăm MVụ Gh Thiện Dưỡng + Gx Long Bình G2

21

T. SÁU

 

Thăm MVụ Gh An Dũng + Gx Kim An G1

22

T. BẢY

LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Thăm MVụ Gx Hiếu Sơn H2

23

C. NHẬT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ Họ - NTCT

Thăm MVụ Gx Thánh Giuse An Bình+TSức

24

T. HAI

Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

TSức Gx Đồng Phú 2B

25

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Tân Mỹ G2

26

T. TƯ

T. Philipphê Nêri

Thăm MVụ + TSức Gx Kim Hòa K.G1

27

T. NĂM

 

TSức Gx Ong Dèo (9:00)

28

T. SÁU

 

Lượng giá niên khóa 2020-2021 TCViện Terexa

29

T. BẢY

 

Sáng: TTâm Hà Tiên

Chiều: HHương ĐMẹ Núi Trầu

30

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 9 TN

LỄ CHÚA BA NGÔI

TTâm Dtu Sinh Viên - TTMV

31

T. HAI

Đức Mẹ đi viếng bà Isave

Thăm MVụ Gx Giuse E2 +TSức

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 6

Thăm Mục Vụ GHạt Vĩnh An

 

 

1

21/04

T. BA

T. Giutinô

TTâm L.Xuyên

 

 

 

2

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

3

T. NĂM

Đầu tháng - T. Carôlô Loanga và các bạn tử đạo

TTâm R.Giá

 

4

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

5

T. BẢY

Đầu tháng

T. Bonifaciô

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

6

C. NHẬT

C.NHẬT 10 TN-LỄ MÌNH MÁU THÁNH ĐỨC KITÔ

Lệ Họ - NTCT

TTâm Dtu Hsinh Liên GHạt R.Giá + H.Tiên

TSức Gx Chánh Toà (16h00)

7

T. HAI

 

TTâm C.Mới

8

T. BA

 

TSức Gx Lạng Sơn K.3A (9h00)

9

T. TƯ

 

Thăm MVụ Gx Sáu Bọng

10

01/05

T. NĂM

 

Thăm MVụ Gx Láng Sen + TSức

11

T. SÁU

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - T. BARNABA TĐ

Thăm MVụ Gh Vĩnh Trinh

12

T. BẢY

Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ

Thăm MVụ Gh Thánh Tâm F2 + TSức

13

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 11 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II– GHạt Châu Đốc

14

T. HAI

 

 

15

T. BA

 

Họp HĐLM (1)

16

T. TƯ

 

Thăm MVụ + TSức Gx Đồng Công F2

17

T. NĂM

 

Thăm MVụ Gh Châu Thái F1

18

T. SÁU

 

Thăm MVụ + TSức Gh Thánh Mẫu F2

19

T. BẢY

 

Khánh Thành NThờ Bắc Xuyên E1

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 12 TN

Thăm MVụ +TSức  Gx Châu Long F1

21

T. HAI

T. Luy Gonzaga

 

Thường huấn linh mục

 

Chiều thứ Tư: Họp Ban MVụ Ơn Gọi

22

T. BA

 

23

T. TƯ

Lễ Vọng sinh nhật T. Gioan Tẩy Giả

24

T. NĂM

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 

25

T. SÁU

 

Thăm MVụ Gx Hiếu Hiệp H1

26

T. BẢY

 

Thăm MVụ +TSức Gx Martino E1

27

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 13 TN

Họp Mặt Kchuyện C. Giêsu II – GHạt Chợ Mới

28

T. HAI

- T. Irênê

- Lễ vọng T. Phêrô và Phaolô

 

29

T. BA

THÁNH PHÊRÔ
VÀ THÁNH PHAOLÔ TĐ

Lễ Họ - NTCT

Thăm MVụ Gx Bắc Xuyên E1

Chiều: TSức Gx Tân Thuận K.0 1 (17h00)

30

T. TƯ

 

Chiều Bắt đầu Thăm MVụ Gx Vạn Đồn

 

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 7

Thăm Mục Vụ GHạt Vĩnh Thạnh

Không tĩnh tâm

 

 

1

22/05

T. NĂM

Đầu tháng

Thăm MVụ + TSức Gx Vạn Đồn K.B1

2

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: Thăm MVụ Gx Trinh Vương K.B1

Chiều: hành hương An Sơn E 2

3

T. BẢY

Đầu tháng

T. TÔMA TĐ

Sáng: TSức Gx Bình Sơn

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

4

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 14 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Long Xuyên

5

T. HAI

 

Gặp Đdiện C.Sinh GPhận

6

T. BA

 

Thăm MVụ Gh Vô Nhiễm K.C1

7

T. TƯ

 

 

8

T. NĂM

 

Truyển chức Linh mục

9

T. SÁU

 

 

10

01/06

T. BẢY

 

TSức Gx An Châu (9h00)

11

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 15 TN

 

 

 

 

Giúp Dòng Daminh Tĩnh Tâm

12

T. HAI

 

13

T. BA

 

14

T. TƯ

 

15

T. NĂM

T. Bônaventura

16

T. SÁU

 

17

T. BẢY

 

18

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 16 TN

19

T. HAI

 

Thăm MVụ + TSức Gx Hợp Tiến K.B2

20

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Thánh Tâm K.B2

21

T. TƯ

 

TSức Gx An Hoà (Năng Gù)

22

T. NĂM

T. Maria Mađalêna

Thăm MVụ Gh Mẫu Tâm K.B2

23

T. SÁU

 

Thăm MVụ Gh Kitô Vua K.C1

24

T. BẢY

 

Thăm MVụ Gx Hải Hưng K.C1

25

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 17 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Vĩnh An

26

T. HAI

- Á Thánh Anrê Phú Yên

Bổn mạng giáo lý viên

- T. Anna và T. Gioakim

TSức Gx Thánh Gia K.1b (9:00)

27

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Tân Hải K.C2

28

T. TƯ

 

TSức Gx Thức Hóa K.5a

29

T. NĂM

T. Martha

Sáng: TSức Gx Xẻo Dầu

Chiều: TSức Gx Trảng Tranh

30

T. SÁU

 

Sáng: TSức Gx Hà Tiên

Chiều: TSức Gx Hòn Chông

31

T. BẢY

- T. Emm. Lê Văn Phụng
và T. Phêrô Đoàn Công Quý

- Bổn mạng HĐMV các GX

- Liên đoàn TNTT LX

 

Sáng: HHương Châu Đốc kính 2 Thánh Quý Phụng

Chiều: TSức Hoà Giang

 

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 8

 

 

1

23/06

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 18 TN

Sáng: TSức Gx Kiên Lương

Chiều: TSức Gx Ba Hòn

2

T. HAI

 

TTâm C.Mới

3

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

4

T. TƯ

T. Gioan Maria Vianney

TTâm C.Đốc

5

T. NĂM

Đầu tháng

Sáng: TTâm R.Giá + H.Tiên

Chiều: TSức Rạch Giá

6

T. SÁU

Đầu tháng

Chúa Hiển Dung

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

7

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

8

01/07

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 19 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – Vĩnh Thạnh

9

T. HAI

 

 

Họp Ban MVụ Ơn Gọi

 

10

T. BA

- T. Lôrensô, phó tế

11

T. TƯ

T. Clara

12

T. NĂM

 

Thường Huấn UBGDân GTỉnh Hà Nội

13

T. SÁU

 

14

T. BẢY

- T. Maximilien Kolbê

- Lễ vọng Đ.Mẹ hồn xác lên trời

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (1)

15

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 20 TN

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – Lễ Họ - NTCT

Gx Thánh Gia Thày Ký 65 năm thành lập

Lễ giỗ 10 năm cha Cố Giuse Đình

16

T. HAI

 

Khấn trọn dòng MCôi Chí Hòa 9:00

17

T. BA

 

 

Thường huấn UBGDân GTỉnh Huế

18

T. TƯ

 

19

T. NĂM

 

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (2)

20

T. SÁU

T. Bênađô, viện phụ

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (3)

21

T. BẢY

T. Piô X

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (4)

22

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 21 TN

Bổn Mạng NTCT

Họp Mặt Kchuyện C. Giêsu II – GHạt Tân Hiệp

23

T. HAI

 

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (5)

24

T. BA

T. BARTÔLÔMÊÔ TĐ

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (6)

25

T. TƯ

 

Thường huấn UBGDân GTỉnh Sàigòn

26

T. NĂM

 

27

T. SÁU

T. Monica

Bổn mạng giới Hiền mẫu

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (7)

28

T. BẢY

T. Augustinô

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (8)

29

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 22 TN

TTâm DTu SViên-TTMV

30

T. HAI

 

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (9)

31

T. BA

 

Gặp các cha H.Trưởng

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 9

Thăm Mục Vụ GHạt Vĩnh Thạnh

Cha Tổng Luy chủ sự tĩnh tâm

 

 

1

25/07

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

2

T. NĂM

Đầu tháng

Ngày quốc khánh

TTâm R.Giá + H.Tiên

3

T. SÁU

Đầu tháng

T. Grêgôriô Cả

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

4

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

5

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 23 TN

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu HSinh CĐốc+CMới+LXuyên

6

T. HAI

 

TTâm C.Mới

7

01/08

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

8

T. TƯ

SINH NHẬT ĐỨC MẸ

TSức Gx Hải Châu K.7B

9

T. NĂM

 

Thăm MVụ + TSức Gh Ba Khu K.C2

10

T. SÁU

 

Thăm MVụ + TSức Gx Long Thạnh K.C2

11

T. BẢY

 

Thăm MVụ + TSức Gh An Tôn K.C2

12

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 24 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Tân Thạnh

13

T. HAI

T. Gioan Kim Khẩu

Gặp Đoàn Hội đạo đức

14

T. BA

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ban TG (1)

15

T. TƯ

Đức Mẹ Sầu Bi

Thăm MVụ Gx Thánh Linh K.D1

16

T. NĂM

T. Corneliô và Cyprianô

Ban TG (2)

17

T. SÁU

 

Thăm MVụ + TSức Gx Thanh Hải K.D2

18

T. BẢY

 

Thăm MVụ Gh Khiết Tâm K.D2

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 25 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Rạch Giá

20

T. HAI

T. Andrê Kim, Phaolô Chung và các bạn Tử Đạo

Gặp các Ủy Ban

21

T. BA

T. MÁTTHÊU TĐ

Thăm MVụ Gx Thánh Gia K.Thày Ký

22

T. TƯ

 

Thăm MVụ Gx Thanh Long K.D1

23

T. NĂM

T. Piô năm dấu

Thăm MVụ + TSức Gx Kim Long K.D2

24

T. SÁU

 

Ban TG (3)

25

T. BẢY

 

TSức Gx Cù Lao Giêng (sáng)

26

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 26 TN

Tiền CViện Terexa

27

T. HAI

T. Vinh Sơn Phaolô

Thăm MVụ Gx Trinh Vương Bờ Bao

28

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Ngọc Thạch K.B

29

T. TƯ

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE

Thăm MVụ Gx Thạnh  An K.D

30

T. NĂM

T. Hiêrônimô

Thăm MVụ Gx Phụng Hưng, Cống 16

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 10

 

 

1

25/08

T. SÁU

Đầu tháng - T. TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

 

2

T. BẢY

Đầu tháng

Các Thiên thần hộ thủ

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

3

C. NHẬT

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Hà Tiên

4

T. HAI

T. Phanxicô Assisi

TTâm C.Mới

5

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

6

01/09

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

 

7

T. NĂM

Đầu tháng

Đức Mẹ Mân Côi

TTâm R.Giá + H.Tiên

Gx Mong Thọ kết thúc năm thánh

8

T. SÁU

 

 

9

T. BẢY

 

 

10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 28 TN

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu HSinh V.An + V.Thạnh

11

T. HAI

 

 

 

 

Họp HĐGMVN

12

T. BA

 

13

T. TƯ

 

14

T. NĂM

 

15

T. SÁU

T. Têrêxa Avila

16

T. BẢY

 

17

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 29 TN.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GPhận Long Xuyên

18

T. HAI

T. LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

 

 

 

 

Ban Tư Vấn Cầu Nguyện và Hội Họp

19

T. BA

 

20

T. TƯ

 

21

T. NĂM

 

22

T. SÁU

T. Gioan Phaolô II

Bổn mạng giới trẻ Gp. Long xuyên

23

T. BẢY

 

TSức Gx Núi Tượng (9h00)

24

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 30 TN

TSức Gx Rạch Sỏi (9h00)

25

T. HAI

 

TSức Gx Bình Lộc (9h00)

26

T. BA

 

 

27

T. TƯ

 

 

Không nhận CTác MVụ

28

T. NĂM

T. SIMON VÀ T. GIUĐA TĐ

29

T. SÁU

 

30

T. BẢY

 

Sáng: TTâm Hà Tiên

Chiều: HHương ĐMẹ Núi Trần

31

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 31 TN

TTâm Dtu Sinh Viên

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 11

 

 

1

27/09

T. HAI

LỄ CÁC THÁNH

Lễ Họ - NTCT

 

2

T. BA

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Thánh Lễ cầu cho hàng giáo sĩ giáo phận đã qua đời (nhà hưu Cần Xây)

3

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc + C.Mới + LXuyên

4

T. NĂM

Đầu tháng

T. Carôlô Borrômêô

TTâm R.Giá

5

01/10

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: hành hương An Sơn E2

6

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: HHương ĐĐMẹ Tân Hiệp

7

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 32 TN

Cầu cho Các LHồn (NTCT)

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu HSinh T.Hiệp + T.Thạnh

8

T. HAI

 

 

9

T. BA

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

T. GIOAN LATÊRANÔ

Họp HĐLM (2)

10

T. TƯ

T. Lêô Cả

 

11

T. NĂM

T. Martinô

 

 

 

 

Không nhận công tác mục vụ

12

T. SÁU

T. Giosaphát

13

T. BẢY

 

14

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 33 TN

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VNAM

15

T. HAI

 

16

T. BA

 

17

T. TƯ

T. Elizabeth Hungari

18

T. NĂM

 

19

T. SÁU

 

 

20

T. BẢY

 

TSức Gx Antôn K.1a

21

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 34 TN

CHÚA  KITÔ, VUA VŨ TRỤ

TSức Gx Châu Đốc

22

T. HAI

T. Cêcilia

 

 

 

 

Tĩnh tâm năm linh mục Long Xuyên

23

T. BA

 

24

T. TƯ

- T. Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo

- 24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

25

T. NĂM

 

26

T. SÁU

 

27

T. BẢY

 

 

28

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 1 MV

TTâm Dtu Sinh Viên

29

T. HAI

 

 

Không nhận công tác mục vụ

30

T. BA

T. ANRÊ TÔNG ĐỒ

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 12

Không tĩnh Tâm

 

 

1

27/10

T. TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Không nhận công tác mục vụ

2

T. NĂM

Đầu tháng

3

T. SÁU

Đầu tháng

T. PHANXICÔ XAVIÊ

4

01/11

T. BẢY

Đầu tháng

5

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 2 MV

6

T. HAI

 

7

T. BA

T. Ambrôsiô

8

T. TƯ

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lễ Họ - NTCT

9

T. NĂM

 

10

T. SÁU

 

11

T. BẢY

 

12

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 3 MV

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu Hsinh R.Giá + H.Tiên

13

T. HAI

 

 

14

T. BA

T. Gioan Thánh giá

 

15

T. TƯ

 

 

16

T. NĂM

 

 

17

T. SÁU

 

 

TTâm MVọng Phú Quốc

18

T. BẢY

 

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 4 MV

20

T. HAI

 

K.Thành NThờ Gh Sơn Hải (Kiên Lương)

21

T. BA

 

 

22

T. TƯ

 

 

23

T. NĂM

 

 

24

T. SÁU

VỌNG GIÁNG SINH

 

25

T. BẢY

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Họ - NTCT

Lễ Đêm: NTCT

Lễ Rạng Đông: Giang Thành

Lễ Ban Ngày: Hòn Quéo

26

C. NHẬT

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

LỄ THÁNH GIA

 

27

T. HAI

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ngày Nhớ Ơn các linh mục hưu của giáo phận

28

T. BA

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CÁC THÁNH ANH HÀI T.DẠO

 

29

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

30

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

31

T. SÁU

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Chiều: Tạ Ơn (NTCT)

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2021
LỜI CHÚA THÁNG 4/2021
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 04/2021
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 04/2021
MỘT CÂU GIÁO LÝ HẰNG TUẦN
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1441
Tất cả: 70,863,102