LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2020

 

Tháng Hai 2020

 1

T. BẢY

Đầu tháng

 

2

9/1

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV TN - DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH

100 năm xây dựng nhà thờ Năng Gù

3

T. HAI

 

TTâm C.Mới

4

T. BA

 

TTâm LXuyên

5

T. TƯ

T. Agata

TTâm C.Đốc

6

T. NĂM

Đầu tháng

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

TTâm R.Giá + H.Tiên

7

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh + t.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

8

T. BẢY

 

Thánh Lễ + Họp với Ban Cố Vấn của Dòng TGia

9

C. NHẬT

CHÚA NHẬT V TN

Khấn dòng của MACE

10

T. HAI

T. Scholastica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tĩnh tâm riêng tại Đơn Dương Đà Lạt

11

T. BA

Đức Mẹ Lộ Đức

 

12

T. TƯ

 

 

13

T. NĂM

 

 

14

T. SÁU

T. Cyrillô và Mêtôđiô

 

15

T. BẢY

 

 

16

C. NHẬT

CHÚA NHẬT VI TN

 

17

T. HAI

 

 

18

T. BA

 

 

19

T. TƯ

 

 

20

T. NĂM

 

 

21

T. SÁU

 

 

22

T. BẢY

KÍNH TOÀ THÁNH PHÊRÔ

Họp Nhóm Điều Phối UB&Ban

23

1/2

C. NHẬT

CHÚA NHẬT VII TN

Thêm sức Gx. Núi Sập

24

T. HAI

 

Ban Tư Vấn (1)

25

T. BA

 

Đặt viên đá Nhà Thờ Gh. Sơn Hải. Hà Tiên

26

T. TƯ

Lễ Tro

Giữ chay và kiêng thịt

 

27

T. NĂM

 

 

28

T. SÁU

 

Sáng: Với Nhà Terexa An Châu

29

T. BẢY

 

Đặt viên đá Nhà Thờ Tân Mỹ-K.G2

 

 

Tháng Hai 2020

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2020
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 2/2020
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY 2/2020
LỜI CHÚA THÁNG 2/2020
MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 913
Tất cả: 62,369,842