Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa

CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH

Ga 6,51-58

 

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ : "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

MÌNH MÁU

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6,56)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

MÌNH được viết dạng chữ NÔM: (A2*); 𨉓(F2*).       
   Mượn chữ Hán MỆNH 𠇮 = MÌNH: Thân thể, cơ thể, tấm thân  
(命 → 𠇮 MỆNH); MÌNH 𨉓= THÂN 身 (thân thể)+MỆNH𠇮 (mạng sống)…

庄腰古 共事𢀨重:  Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹[斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

MÁU được viết dạng chữ NÔM: 毛,卯(C2*),󱳶(F1*),泖,󰵄 (F2*),

Mượn âm chữ MAO (毛), MÃO (卯) đọc thành MÁU (C2*): Chất lỏng màu đỏ, lưu chuyển trong khắp cơ thể người và động vật.  Vài cách ghép khác: MÁU 泖 =THUỶ 氵+卯 MÃO; MÁU 󰵄 = 卯MÃO +血 HUYẾT

泖各聖合吏:  Máu các thánh hợp lại, 冬年丸泊卒冷: đông nên hòn bạc tốt lành. (Ông Thánh, 7b)

 

Theo chiết tự Hán MÁU = HUYẾT (máu, nước mắt) là chữ tượng hình, tựa hình một thân thể mà trái tim cơ quan cung cấp máu chảy đi khắp cơ thể. Được hiểu là một thành phần làm nên con người không thể tách rời khỏi xương thịt. Nói đến máu là nói đến cả con người; nói đến máu là nói đến tính cách của cả một cá thể, không thể lẫn với ai khác.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+HUYẾT là máu: một thành phần không thể thiếu để duy trì sự sống. Hết máu là chết, vào máu để cứu cứu sống.

+HUYẾT là nước mắt: ẩm huyết  (飲血 nuốt nước mắt) Máu và Nước Mắt được xem là ngang nhau, bỏi nó nói lên một sự thiết thân với cả một con người, khi một người đổ máu hoặc rơi nước mắt, là họ bày tỏ một tình cản và sự hy sinh dù mức độc có khác nhau nhưng đều là diễn tả một tình cảm đặc biệt.

+HUYẾT là có liên hệ máu mủ, ruột thịt: huyết thống (血統 dòng họ máu). “Một giọt máu đào hơn ao nước lã’ là vậy, cái gì liên hệ đến máu thì vừa thiêng liêng và vừa tha thiết.

+HUYẾT là cương cường, nhiệt liệt, hăng say, hết lòng, hết sức huyết tâm (血心 nhiệt tâm thực hiện). Xui cho bạn đụng đến cha mẹ họ ngay cả khi anh chị em ruột của họ đang giận nhau. Họ có thể bỏ mọi giận thù riêng để tấn công bạn, chỉ vì bạn dám xúac phạm đến máu mủ của họ.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Mình Máu Chúa Giêsu là lương thực thường tồn.

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

Mỗi đời sống cần có thức ăn phù hợp cho cuộc sống và loài ấy. Đời sống linh hồn không thể thiếu Thánh Thể Chúa! Hãy đón nhận và để cho Thánh Thể Chúa biến đổi cuộc sống mỗi chúng ta.

 

Mình Máu Chúa Giêsu giúp con người hoàn thành cuộc đời

57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Mình Thánh Chúa là sức mạnh không thể thiếu để mỗi chúng ta có thể chu toàn bổn phận, và thực thí thánh ý Chúa. Hãy để cho những yếu tố: nhiệt tình, hy sinh, phục vụ, kiên nhẫn và yêu thương, tha thứ… của Bửu Huyết Chúa Giêsu lan truyền trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn đón nhận quà tặng cao cả là bí tích Mình Máu Chúa, để được sống và đủ sức thi hành ý Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ MÌNH MÁU CHÚA GIÊSU

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng MÌNH MÁU THÁNH CHÚA hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU CHÚA NƠI BÍ TÍCH THÁNH THỂ ĐỂ SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Chúa phán: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn đón nhận, và nhận ra tình Chúa yêu thương qua bí tích thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sốt mến rước Thánh Thể, để có được sự sống đích thực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa Giêsu luôn yêu thương và muốn ở lại cùng chúng ta nơi bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn luôn biết gắn bó với bí tích Thánh Thể để theo gương Chúa Giêsu gắn bó với Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn đón nhận quà tặng cao cả là bí tích Mình Máu Chúa, để được sống và đủ sức thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 3 Thường niên Năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Thường niên Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Thường niên B
Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Page 1 of 50 (492 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
48
49
50
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 724
Tất cả: 69,261,178