Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Mt 11,25-30

 

11,25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

Ý CHA

Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Mt 11,26)

 

 

Chiết tự Ý và Gợi ý

Ý được viết dạng chữ NÔM: 󰀎 (C1*);  意 (A1*)

Mượn âm chữ Hán Y (áo) (C1* → G1*) 衣 → 𧘇 →   và trọn chữ Hán Ý 意 (A1*) (ý): Điều nảy ra do suy nghĩ, mong muốn, được thể hiện qua lời nói hoặc cử chỉ nào đó.

散霜㐌𧡊䏾𠊛: Tan sương đã thấy bóng người. 觥墙𦋦󰀎尋頺謹魚: Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. (Truyện Kiều, 7a)

意󱉎主𡗶朱吒: Ý đức Chúa Trời cho cha 旦低特拮壳昆: đến đây được cất xác con. (Bà Thánh, 4b)

 

CHA được viết dạng chữ NÔM: 吒 (C2);   (F1)

Mượn âm chữ Hán TRÁ 吒 (la hét, thương tiếc) đọc trại âm thành CHA để ghép với chữ: PHỤ/PHỦ 父 (người cha).

吒媄㐌特事: Cha mẹ đã được sự  約㓜㐌楼𢆥: ước ao đã lâu năm. (Bà Thánh, 1b)

𠳐恩聖: Vâng ơn thánh, 律媄𤕔蜍柴 學道: xót mẹ cha, thờ thầy học đạo. (Cư trần B, 24a)

 

Theo chiết tự Hán Ý (suy nghĩ, nội tâm) được ghép bởi hai chữ TÂM (lòng, tim) và ÂM (âm thanh). Được hiểu là những ý tưởng, quan điểm chính là tiếng nói phát xuất từ tim, từ tâm hồn chứ không phải chỉ là những kết quả của khối óc.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

 -Ý là điều suy nghĩ, quan điểm: Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý 書不盡言, 言不盡意 (Dịch Kinh 易經:  Sách không nói hết lời, lời không diễn hết ý). Ý tưởng thuộc về tinh thần thì không thể sờ nắm, và không bị khống chế dù có giới hạn theo khả năng mỗi người. Người ta có thể bỏ tù thân thể nhưng không thể bỏ tù tư tưởng, kẻ độc tài có thể uy hiếp khống chế không cho người khác di chuyển nhưng không thể giết chết hoặc cấm người ta suy nghĩ.

là vẻ, vị. Xuân ý 春意 ý vị mùa xuân. Khi người ta dùng Ý trong những trường hợp tương tự thì cũng muốn diễn tả những giá trị tinh thần, chỉ cảm nhận được mà không thể cầm nắm, có những điều hiểu mà không giải thích tường tận được theo kiểu nói của Thiền-tông diễn tả về phương pháp tu tập "Giáo ngoại biệt truyền (ja. kyōge betsuden), bất lập văn tự (ja. furyū monji), trực chỉ nhân tâm (ja. jikishi ninshin), kiến tính thành Phật (ja. kenshō jōbutsu)".

 

Gợi ý Ý CHA từ Bài Tin Mừng:

Ý Chúa thì vượt xa với những ý của con người.

11,25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

8Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
9Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. (Is 55,8-9). Ai được mạc khải thì nhận biết rõ được ý Chúa, và chỉ do được mạc khải mới có thể biết được ý Chúa trọn vẹn mà thôi.

 

Ý Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa.

27"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 28"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa ở nơi Chúa Giêsu. “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” là vậy. Chúa Giêsu chính là trung gian duy nhất, là con con đường duy nhất dân con người đến cùng Thiên Chúa Cha. Không thể hiểu dược ý Thiên Chúa nếu không học bài học khiên tốn và hiền lành của Chúa Giêsu và chấp nhận bước theo Người.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn và hiền lành, để bước theo Chúa Giêsu biết và thực hiện ý Chúa Cha. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng hôm nay là: “HÃY KHIÊM TỐN TÌM HIỂU VÀ THỰC THI Ý CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn khiêm tốn tìm hiểu ý Chúa và làm đẹp lòng Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng chỉ trong và nhờ Chúa Giêsu, con người mới có thể hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa cách phải đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết tín thác và chạy đến cùng Chúa Giêsu là suối nguồn yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết học theo Chúa Giêsu để được bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn và hiền lành, để bước theo Chúa Giêsu biết và thực hiện ý Chúa Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm B
Điều gì sẽ xảy ra trong ngày Phán Xét Chung?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Kitô là Vua
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Kitô là Vua năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên A và lễ các Thánh Tử đạo VN
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 32 Thường niên A
Page 1 of 48 (471 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
46
47
48
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 934
Tất cả: 68,335,173