Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Mt 21,28-32

 

21,28 Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

HỐI HẬN

Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy." (Mt 21, 32)

 

 

Chiết tự HOÀN và Gợi ý

HỐI được viết dạng chữ NÔM: (A1)*

    Mượn trọn chữ Hán HỐI 悔 Ăn năn, ân hận.

Vương An Thạch Dư diệc hối kì tùy chi, nhi bất đắc cực hồ du chi lạc dã  (Du Bao Thiền Sơn kí ) Tôi cũng ân hận rằng đã theo họ, không được thỏa hết cái thú vui du lãm.

 

HẬN được viết dạng chữ NÔM: (A1)*

   Mượn trọn chữ Hán HẬN 恨 Oán giận, thù ghét..

   Nghĩa của từ ghép HỐI HẬN=THỐNG HỐI=ĂN NĂN=SÁM HỐI=TRỞ VỀ…

𡶀𤷱𣷭𣴓: Núi mòn bể cạn, 恨意坤嵬: hận ấy khôn nguôi. (Truyền kỳ, I)

 

HỐI HẬN theo chiết tự Hán: HOÀN (trở lại, vây quanh) được ghép bởi hai chữ SƯỚC (chạy, chợt đi chợt ngừng) và QUỲNH (nhìn kính cẩn). Được hiểu là ngưng lại nhìn nhận quay lại thì tốt hơn.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-HOÀN là trở lại, về. Đã đi rồi trở lại gọi là hoàn. Như: hoàn gia  trở về nhà.

-HOÀN là khôi phục, hồi phục, làm trở lại như trước. Như: hoàn tục  quay về đời tục, 

-HOÀN là đáp lại, đối lại. Như: hoàn lễ  đáp lễ, dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn  “răng đền răng, mắt đền mắt”.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hối-Hận là thể hiện tình yêu và lòng tôn trọng Chúa cùng tha nhân.

21,28 Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.

“Nói đi rồi phải nói lại, nghĩ đi cũng nên nghĩ lại” là vậy. Thà khẳng khái, trực tính như người con thứ nhất nhưng biết hối hận, còn hơn quá màu mè như người con thứ hai nhưng chẳng nên tích sự gì. Chúa cần con người thiện chí và thực hiện chương trình của Chúa, chứ không là hứa suông. Chúa đã nhắc nhở: “không phải những ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời đâu, nhưng chỉ có những ai thực hiện ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21). 

 

Giá trị của Hối-Hận là đường dẫn vào thiên đàng.

31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

Chấp nhận quay trở về đồng nghĩa là biết điều kia tốt hơn, nên ta chấp nhận bỏ ý riêng mình để thực hiện theo ý người có thế giá hơn mình. Hãy xin ơn đức tin để chúng ta có thể hối-hận triệt để hơn. Thiếu đức tin người ta sẽ không có khả năng khiêm tốn để trở về. Người con hoang đàng nhờ tin vào sự giàu sang của cha và nhất là tình thương của cha dành cho các đầy tớ… mà anh ta can đảm quay về. Cũng vậy ‘những người thu thuế và những cô gái điếm’ nhờ có đức tin mà ‘quay lại là bờ’. Đi theo ý riêng mình là một ngày một xa tình Chúa; quay trở về để theo đường của Chúa là đường dẫn vào thiên đàng.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn chọn thực hiện ý Chúa chứ không cố chấp bảo vệ ý mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng hôm nay là: “HÃY BIẾT HỐI HẬN MÀ LÀM THEO Ý CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn chân thành và đặt ưu tiên cộng tác vào chương trình của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng điều Chúa muốn và sinh ích cho chúng ta là thực thi ý Chúa chứ không là những lời nói suông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng con người chỉ thật sự thuộc về Chúa và được cứu độ chỉ khi chấp nhận bỏ ý mình để làm theo ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tin tưởng và trung thành thực thi ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn chọn thực hiện ý Chúa chứ không cố chấp bảo vệ ý mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm A
Page 1 of 46 (455 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
 • Đi tu để làm gì?

  Đời tu có thể bị biến tướng thành một cuộc tìm kiếm ngấm ngầm hư danh của thế gian nơi những thành công của các công việc tông đồ. Lời khen, ...

 • Chính đầu óc của bạn làm bạn bất hạnh

  Nếu bạn có cả ngàn thức ăn ngon, thì có mất một món bạn cũng chẳng để ý, hạnh phúc của bạn sẽ không vì thế mà bị sút giảm.

 • Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A

  Người Truyền Giáo (Đạo) phải là người có lòng đạo và có kiến thức phục vụ đạo đức mới có thể giúp (cho) người khác hiểu và sống Đạo được.

 • Carlo Acutis, Bạn của tôi là một vị thánh

  Bạn đã đánh gục tôi trong cái suy nghĩ làm thánh phải thật đặc biệt. Carlo Acutis, Bạn đâu có làm gì đặc biệt để trở thành thánh. Dường như, ...

 • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A

  Truyền giáo là một mệnh lệnh và là một ước mơ của Đức Kitô Phục Sinh: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Đó là sứ ...

 • Những đặc điểm tiêu biểu của một người chồng mẫu mực

  Bất kỳ một người phụ nữ nào khi lập gia đình cũng mong mình lấy được một người chồng gương mẫu, chín chắn và trưởng thành.

 • Khi người tu sĩ yêu

  Tình yêu của những người đi tu lạ quá anh nhỉ, nghe em nói người ta sẽ cho rằng em là đứa con gái chẳng ra gì, vào nhà Dòng rồi còn mang ...

 • Canh tân đời sống linh mục theo gương thánh Phao-lô (bài 5)

  Tôi ý thức về ơn gọi linh mục của tôi thế nào? Sâu xa hay hời hợt? Tôi đã và sẽ làm gì để ý thức ơn gọi của tôi ngày một sâu xa, mạnh mẽ hơn?

 • Khi đau khổ đến…

  Đau khổ sẽ đóng vai trò như một sự cảnh tỉnh ta trên con đường mà ta đang bước. Có những đau khổ xảy đến là do ta không có được điều mà ...

 • Yêu là nhìn thấy

  Nếu bạn thực sự hiểu một người, bạn sẽ có thể nhìn người ấy như một người tàn tật nhưng không bao giờ nhìn người ấy như một kẻ đáng khinh; cơn ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 733
Tất cả: 67,470,108