Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Kitô là Vua năm A

CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Mt 25,31-46

 

25,31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

 

BAN PHÚC

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (Mt 25, 34)

Chiết tự Nôm và Gợi ý

BAN được viết dạng chữ NÔM: 攽, 頒 (A1)*,

Mượn âm chữ Hán BÂN 攽= PHÂN 分 (chia) = BAN: Bề trên cấp cho.

兵權爵禄𤤰攽: Binh quyền tước lộc vua ban.  𦃿𫃚計𠦳 鐄鉑計𤾓: Vải vóc kể ngàn, vàng bạc kể trăm. (Thiên Nam, 99a)

吏頒巡守𦊚方:  Lại ban tuần thú bốn phương. 印鐄没顆劍鐄 没青: Ấn vàng một trái, kiếm vàng một thanh. (Nhị mai, 56a)

 

PHÚC được viết dạng chữ NÔM: 福 (A1)

Mượn trọn chữ Hán PHÚC (Điều tốt lành cho người)= THỊ (礻 thần đất, thần thánh) + PHÚ (富 giàu có, sung túc): Sự sung túc từ trên ban cho. May mắn, gặp may.

福及垠󰅹意命:  Phúc gặp ngần nào ấy mệnh. 爫之都辱損功饒: Làm chi đua nhọc tốn công nhiều. (Ức Trai, 46a)

朋某丕 所性虎𡨺俸爫官: Bằng mỗ [tôi] vậy thửa tính hổ [thẹn] giữ bổng làm quan, 福及時: phúc gặp thời. (Truyền kỳ, III, Xương Giang, 8b)

 

Theo chiết tự Hán PHÚC (tốt lành, ban phúc) được ghép bởi hai chữ THỊ (thần đất) và PHÚ (giàu, dồi dào). Được hiểu là một sự tốt lành, giàu sang được thần ban cho. Phúc là ơn ban từ thần thánh; cha mẹ để đức cho con nhưng phúc là do trời ban thưởng. Con người làm tốt để lập công và phúc là phần thưởng trời sẽ ban cho. Làm lành tích đức, sống hiền lãnh phúc!

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hãy làm việc lành lập công, Chúa sẽ ban phúc khi Người đến.

25,31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."

Ý thức đúng và đủ về Phúc, con người sẽ dễ dàng chia sẻ với anh chị em mình. Người khiêm tốn thật thì luôn biết những gì mình có là ân ban, là được ban phúc cho sự cố gắng tận lực của mình: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1). Chúng ta đừng lý luận theo thuyết định mệnh để thoái thác: ‘con người có phúc có phần’ để không cố gắng sống tốt từng ngày. Hãy sống tốt với mọi người, vì họ cũng giống chúng ta, cần đến nhau. Khi chúng ta sống biết nghĩ đến nhau thì chắc chắn Chúa sẽ ban phúc, và ban thưởng cho ngay từ đời này bằng sự yêu thương của đồng loại.

 

Vì tự cho mình có thể tạo phúc mà con người bị mất sự sống đời đời.

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Khi con người tự mãn cho rằng mình tự lo được cho mình, họ sẽ vơ vét, thiếu công bằng và sẽ trở nên vô cảm với những đau khổ của người khác. Họ sống như không phải chết. Họ tưởng sẽ không ai biết được những ác tâm của họ. Họ quên mất lời tiền nhân dạy:“Làm bởi bay, ban bởi TA” hay “Mưu sự tại nhân, thành sự tại THIÊN”.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết hăng hái lập công như lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và được Chúa chúc phúc đời sau. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ hôm nay là: “HÃY BIẾT SỐNG QUAN TÂM ĐẾN ANH CHỊ EM, ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHÚC PHÚC”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn xác tín ngày Chúa trở lại “phán xét kẻ sống và kẻ chết”, để sống tốt mỗi ngày hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tốt những điều Chúa dạy để được Chúa chúc phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sống quan tâm và yêu thương anh chị em, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết rằng Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta nơi những người anh chị em chung sống với chúng ta, để chúng ta biết tôn trọng yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết hăng hái lập công như lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và được Chúa ban phúc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Hiển Linh
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất
Page 1 of 49 (489 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
47
48
49
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 669
Tất cả: 69,108,176