Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B

Mc 1,1-8

 

1,1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

 

DỌN SẴN

Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. (Mc 1,3)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

DỌN được viết dạng chữ NÔM: ; ; ; ;  (C2*); (F2*),

Mượn âm chữ Hán ĐỒN (TRUÂN) 屯 (khoa khăn, trại lính); TỐN 巽 (nhún nhường); ĐỘN 遁 (trốn, chạy)=DỌN+ THỦ 扌(tay, nắm) với nghĩa nôm: Thu xếp lại, sắp đặt lại cho gọn. Sửa sang lại. Sắp đặt ra, bày ra.

󰜋茹扽擛令停:  Một nhà dọn dẹp linh đình. 抉 𡑝達逴𣳮瓶𤏧香: Quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp hương. (Truyện Kiều, 45a)

各閉饒 㝵󰀎体事𨔍: Các bấy nhiêu người ấy thấy sự lạ, 明呂凜麻迍灵魂中𦒹倘: mừng rỡ lắm, mà dọn linh hồn trong sáu tháng, 連生時歇: liền sinh thì [qua đời] hết. (Ông Thánh, 3b)

SẴN được viết dạng chữ NÔM: (C2)*, 𠻿 (F2)*, 󱳺 (F1)*,

Mượn âm chữ Hán SẢN (産 vật chất, làm ra, sanh) = SẴN:  Đã chuẩn bị trước, vốn đã dự liệu. 𠻿 (F2)*, 󱳺 (F1)* lấy âm SẢN 産 ghép với KHẨU 口 (miệng) và HỮU 有 (có).

聰明本産性𡗶: Thông minh vốn sẵn tính trời.  坡芸詩畫󰖆味 歌吟: Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. (Truyện Kiều, 1b)

土宜物産󱳺床:  Thổ ngơi vật sản sẵn sàng. 𨕭󰝶󰡎𣷭每塘少之: Trên non dưới bể mọi đường thiếu chi. (Hợp quần, 7b)

DỌN SẴN là bày ra, dọn sẵn ra cụ thể hơn Chuẩn-Bị. Ở đây là làm sẵn, dọn sẵn một con đường chứ không chỉ là chuẩn bị theo kiểu đã chuẩn bị sẵn vật liệu (cát, đá, xi-măng) đủ để làm một con đường. Đời ssong người Kitô hữu đón Chúa là phải luôn sẵn sàng chủ động sống đạo, chứ không thụ động để biện hộ ‘sống đạo tại tâm’. Chẳng ai tin một người nói tôi đã sẵn sàng mà không thấy một dấu hiệu gì là tích cực vậy.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Dọn sẵn, chuẩn bị là bổn phận của mỗi người, và sứ giả có bổn phận nhắc nhở.

1,1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Hơn 600 năm trước Chúa Giáng Sinh ngôn sứ Isaia đã loan báo, và nhiều ngôn sứ kêu gọi và giúp con người chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai. Mà chuẩn bị chính là xếp đặt trước đầy đủ những gì cần thiết, chuẩn bị kỹ thì khi đến việc sẽ bớt sai sót. “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” là một chuẩn bị cần thiết, vì đường thẳng và bằng là đường ngắn nhất! Cần con đường thật thẳng và bằng để Chúa đến cùng ta và ta cũng dễ dàng đến được với Chúa và đến được với anh chị em mình. Không dọn sẵn con đường bằng khi đi gấp sẽ vấp ngã, nếu đường không thẳng lúc chạy nhanh ta sẽ trật đường.

 

Ông Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị cho mình và kêu gọi chúng ta chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai

4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

Ông Gio-an Tẩy Giả vị ngôn sứ tuyệt vời khi chuẩn bị cho chính mình đón Chúa bằnng lo chu toàn việc bổn phận: Ông sống khổ chế nơi hoang địa, luyện đức khiêm tốn và thành thật, để có kinh nghiệm giúp chúng ta sám hối và đủ uy tín và tư cách “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Con đường của Ông Gioan chuẩn bị là con đường tuyệt thẳng và bằng, bởi không có những gồ ghề của sự kiêu căng tự mãn, và không có bóng dáng của sự quanh co do thiếu sự thật: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết chuẩn bị sẵn con đường thật thẳng và bằng, để đón Chúa đến và chúng ta có thể đến được với Chúa để lãnh ơn cứu độ Người ban. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay là: HÃY DỌN SẴN CON ĐƯỜNG CỦA ĐỨC CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: … Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết chuẩn bị sẵn tâm hồn để đón chờ Chúa đến viếng thăm, để đón nhận được những ơn lành Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh,    luôn biết cố gắng thực hiện công việc bổn phận cách nhiệt tình như Thánh Gio-an xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sống khổ chế để làm chủ bản thân và luyện tập các nhân đức để đủ sức sống và làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Ông Gio-an rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống khiêm tốn và công chính như Thánh Gio-an, để luôn có sẵn con đường thật thẳng, thật bằng để đón Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn con đường thật thẳng và bằng, để đón Chúa đến và chúng con có thể đến được với Chúa để lãnh ơn cứu độ Người ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Hiển Linh
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất
Page 1 of 49 (489 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
47
48
49
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 664
Tất cả: 69,108,139