Suy niệm Chúa nhật 4 mùa Vọng năm B

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

Lc 1,26-38

 

1,26 Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

GẶP GỠ

Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (Lc 1,26-27)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

GẶP được viết dạng chữ NÔM: 及 (C2*); 吸, 﨤,趿 (F2*); 󱚾 (F1*);

Mượn âm chữ Hán CẬP 及 (C2*) ghép với các chữ KHẨU 口, XƯỚC ⻍, TÚC 𧾷, NGỘ 遇 = GẶP: Nhìn thấy, giáp mặt nhau, hội ngộ. Tiếp cận được điều may, dịp tốt. Lâm vào tình cảnh không may.

𦋦塘油吸𡥵𤳇: Ra đường dầu gặp con trai. 𠄩𢬣𢭙襖渚 兮吘香: Hai tay khép áo chớ hề hở hang. (Huấn ca, 2a)

𡥵𡛔雅辰: Con gái nhỡ thì 﨤官知化𡞕: gặp quan tri goá vợ. (Nam lục, 37b)

𢞂𥄭: Buồn ngủ 吏﨤𥴜𥯋: lại gặp chiếu manh. (Lý hạng, 15b)

 

GỠ được viết dạng chữ NÔM: 語 (C2*), 𫑀 (F1)*   ,

Mượn âm chữ Hán NGỮ 語 (C2*) , CỬ 遇 (F1*) = ⻍+舉 → 󰁮 = GỠ: Gặp gỡ: gặp mặt, hội ngộ.及 gặp

󰅹別 翁仙󰠳妬𠰚 塘𩄲﨤𫑀底𠶆埃

Nào biết ông Tiên đâu đó nhỉ. Đường mây gặp gỡ để mời ai. (Lý hạng B, 32a)

变緣及語:  Bén duyên gặp gỡ, 蔑拯汝𦷾丕𠱋: một chẳng nhớ đấy vậy ru? (Truyền kỳ, II, Từ Thức, 53a)

 

GẶP GỠ là một trao đổi (KHẨU 口) nhiệt tình ra đi đến với nhau (XƯỚC ⻍, TÚC 𧾷) để gặp nhau (NGỘ 遇). Muốn gặp gỡ mà không đi đến gặp nhau là hời hợt thiếu nhiệt tình.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Một cuộc gặp gỡ đạt kết quả tốt cần đúng nơi, đúng lúc và đúng đối tượng

 

 1,26 Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

 

Mọi sự đều tuyệt vời khi nó ở đúng vị trí của nó và được thực hiện đúng nơi và đúng lúc. Sứ thần Gáp-ri-en đã hoàn thành sứ mạng nhờ đến đúng nơi và đúng thời điểm cùng gặp đúng người đã được Chúa tuyển chọn là Trinh Nữ Maria. Mỗi Kitô-hữu cũng được mời gọi thực hiện chương trình của Chúa như sứ thần xưa: đến đúng nơi Chúa chỉ, làm đúng lúc Chúa nhờ, gặp đúng người Chúa muốn. Ngày nay không ít người đã không quan tâm đủ những điều trên khi đi tham dự Lễ Chúa Nhật: Họ nói họ đến gặp Chúa nhưng lại không đến đúng nơi là những hàng ghế trong nhà thờ, thay vào đó họ núp dưới các gốc cây…họ đến chẳng đúng lúc còn bớt đầu cắt đuôi; hơn thế nữa, họ nói đến gặp Chúa nhưng thật ra họ tìm những người họ thích, tụm nhau lại nói chuyện suốt giờ kinh lễ, rồi ra về với một tâm hồn trống rỗng vắng Chúa, mà cứ dối mình tự cho là đã chu toàn bổn phận “giữ ngày Chúa Nhật”. Họ nguỵ biện: ‘gặp Chúa trong anh em’ hay ‘vì bác ái tôi nhường chỗ trong nhà thờ cho người khác’ … chắn những người này cũng sẽ ‘nhường’ chỗ ở thiên đàng cho người khác thôi .

 

Một cuộc gặp gỡ đạt kết quả tốt cần đúng cách: trình bày sứ điệp rõ ràng trong đối thoại cởi mở

 

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Xét kỹ cuộc đối thoại giữa sứ thần Gáp-ri-en và Trinh Nữ Maria chúng ta nhận thấy những nét đẹp và không thể thiếu trong khi đối thoại: nhìn nhận những ưu điểm nơi người đối thoại, giúp họ tự tin đón nhận sứ điệp… trình bày và trao đổi phương thức thực hiện để họ tự nguyện đảm nhận sứ vụ trong bình an. Còn mỗi Kitô-hữu chúng ta cần học nơi Mẹ Maria sự khiêm tốn và lòng tín thác vào Chúa, để mỗi chúng ta có thể thực hiện được chương trình tốt đẹp Chúa mong ước nơi mỗi chúng ta. Hãy nhớ rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Mỗi chúng ta hãy chân thành thân thưa cùng Chúa những ước nguyện của chúng ta, và ngoan ngoãn thực hiện theo những chỉ dẫn của Chúa, qua những hướng dẫn của Giáo Hội, nơi những người Chúa gởi đến hỗ trợ chúng ta.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt thành cộng tác vào chương trình của Chúa theo đấng bậc và khả năng Chúa ban. 

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng hôm nay là: “HÃY CỘNG TÁC NHIỆT THÀNH KHI NHẬN RA Ý CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tỉnh thức để có thể gặp được Chúa và đón nhận ý Chúa qua những người Chúa gởi đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi người, để dù có bối rối nhưng biết vững tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, nhận biết sự thật này là: Thiên Chúa làm được tất cả! để luôn biết mau mắn đón nhận thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết phó thác và cộng tác vào chương trình của Chúa như Mẹ Maria, để đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhiệt thành cộng tác vào chương trình của Chúa theo đấng bậc và khả năng Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 mùa Chay B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 1 mùa Chay, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 mùa Chay năm B
Suy niệm Chúa nhật 1 mùa Chay năm B
Nhìn lại một năm qua
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Thường niên B
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B
Page 1 of 51 (505 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
49
50
51
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 369
Tất cả: 69,937,393