Học hỏi Phúc âm CN 2 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 
PÂ: Ga 1,35-42

Các môn đệ đầu tiên

(35) Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. (38) Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” (39) Người bảo họ: “Ðến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

(40) Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. (41) Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia” (nghĩa là Ðấng Kitô). (42) Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).

Học hói

1/ Để ý những từ “ hôm sau” ở các câu Ga 1,29.35.43. Bài Phúc Âm này nằm vào ngày thứ mấy?

2/ Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói  đến trong Ga 1, 35-42? “Chiên của Thiên Chúa” có nghĩa là gì? Đọc Ga 1,29.

3/ Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Phúc Âm thứ tư là gì? Đọc thêm Ga 18,4.7; 20,15.

4/ Đọc Ga 1, 37-39. Tìm những động từ cho thấy những hành động của các môn đệ. Đọc Ga 8,31 và 15,7.

5/ Đọc  Ga 1,38b và 1,41. Cho thấy hai môn đệ đã có tiến bộ trong việc hiểu biết về Đức Giêsu.

6/ Đâu là hậu quả của việc Gioan giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình?

7/ Đọc  Ga 1, 36-39. Để có được cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, hai môn đệ cần những điều kiện gì? Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không?

8/ Anrê đã giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Simon, và dẫn người em của mình đến với Đức Giêsu. Bạn nghĩ gì về hành vi này?

9/Đọc câu 42. Cho thấy Đức Giêsu nói về hiện tại, quá khứ và tương lai của Simon.

10/ Sau khi học hỏi bài Phúc Âm này, theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những  điều kiện gì?

 

Bài viết liên quan:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B
Học hỏi Phúc âm CN 3 MC B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 mùa Chay Năm B
Học hỏi Phúc âm CN 2 MC B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 mùa Chay năm B
Học hỏi Phúc âm CN 1 mùa Chay B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 thường niên năm B
Học hỏi Phúc âm CN 6 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường niên A
Học hỏi Phúc âm CN 5 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Page 1 of 50 (496 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
48
49
50
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 559
Tất cả: 69,926,123