Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

Ga 1,35-42

 

1,35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

 

Ở  LẠI

Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. (Ga 1, 39)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

Ở được viết dạng chữ NÔM: 於 (C2*); 唹 (F2*);

Mượn trọn chữ Hán Ư 於 với nghĩa: Cư trú, trú ngụ tại đâu đó. Lưu lại một nơi.  Ghép  Ư 於 + KHẨU 口, THẢO 䒑, TẠI 在, CƯ 居

篤弄於童貞: Dốc lòng ở đồng trinh, 庄悶𫩉重: chẳng muốn lấy chồng. (Bà Thánh, 2a)


LẠI được viết dạng chữ NÔM: 吏(C1*);來(A2*);

Mượn trọn chữ Hán LAI 來; LẠI 吏 với nghĩa: Đến, tới, chuyển động đến gần (đi lại: lui tới).

𫏻吏美𠕋𪡔: Sau lại mở sách ra, 固字黄: có chữ vàng, 麻遣翁聖枢离蜂讀: mà khiến ông Khu-li-ong đọc. (Ông Thánh, 2b)

漢誨多來: Han hỏi đi lại 自[徵] 󰀎󱩚 末: từ chưng ấy ắng [ắng lặng, biệt tăm] mất. (Phật thuyết, 21a)

Ở LẠI là để được chia sẻ và biết đúng hiểu đúng để nói và làm đúng. Và chỉ khi đã ở lại thì việc ra đi mới ý nghĩa và mới hiểu đúng giá trị của việc ở lại.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Ở lại bên Chúa để biết và để được biến đổi

1,35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Hãy đến và ở lại trong Chúa là đề tài Thánh sử Gioan cảm nhận sâu sắc và viết lại trong chương 15: như cành gắn liền cùng cây (Ga 15,4) và “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5) ở lại trong Chúa thì không bị hư mất nhưng xin gì cũng được Chúa nhận lời (Ga 15, 6-7), điều chứng thực chúng ta ở trong Chúa là chúng ta giữ điều răn của Chúa, mà ở trong Chúa Giêsu cũng là ở trong tình yêu của Chúa Cha (Ga 15,9-10). Hai môn đệ của Thánh Gioan đến và ở lại với Chúa Giêsu đã được biến đổi. Nhờ khao khát tìm sự thật, đón nhận sự thật là chính Chúa.

 

Ở lại bên Chúa để trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, giới thiệu cho người khác gặp Chúa để cũng được biến đổi:

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

Ông An-rê là chứng nhân sống động cho việc được biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu, vì chẳng ai được gặp gỡ Chúa hoặc được Chúa dụng chạm đến mà không được biến đổi. Rồi nhờ Ông An-rê giới thiệu “dẫn em mình (là Ông Si-mon) đến gặp Đức Giê-su”, Ông Si-mon được biến đổi hoàn toàn… được đổi tên thành Phê-rô và lãnh một sứ vụ mới “lưới người như lưới cá”…

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt tình tìm Chúa và chấp nhận để Chúa biến đổi cuộc đời đầy giới hạn của mỗi chúng ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ hai Thường Niên hôm nay là: “HÃY Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành giới Chúa cho mọi người như Thánh Gioan xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho hàng giáo sĩ và các nhà truyền giáo, biết chấp nhận từ bỏ lối sống ổn định tầm thường để ra đi tìm Chúa nơi Chúa sai đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô) Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn nhiệt tình giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính đời sống và trải nghiệm đức tin sống động của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô). Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết truyền giáo bằng những việc làm giúp đỡ bác ái cụ thể chứ không chỉ là những lời nói suông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhiệt tình tìm Chúa và chấp nhận để Chúa biến đổi cuộc đời đầy giới hạn của mỗi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 mùa Chay B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 1 mùa Chay, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 mùa Chay năm B
Suy niệm Chúa nhật 1 mùa Chay năm B
Nhìn lại một năm qua
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Thường niên B
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B
Page 1 of 51 (505 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
49
50
51
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1176
Tất cả: 69,925,773