Học hỏi Phúc âm CN 3 MC B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 

Lời Chúa  Ga 2,13-22

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nhà buôn bán”. Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi. Người Dothái trả lời và nói với Ðức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm những điều ấy?” Ðức Giêsu trả lời và nói: “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ nâng dậy”. Người Dothái nói: “Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông nâng dậy được sao?” Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người được nâng dậy từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói.

Học hỏi

  1. Trong Phúc âm thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn không? Dịp lễ nào? Xem Gioan 2,13; 5,1; 7,14; 10,22-23; 11,55; 12,12.
  2. Các Phúc âm nhất lãm đặt chuyện Đức Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem vào khung cảnh những ngày cuối đời của Ngài (Mc 11,15-18; Mt 21,12-13; Lc 19,45-46). Còn Phúc âm thứ tư lại đặt ngay ở đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Theo ý bạn, trong thực tế, chuyện này đã xảy ra ở đầu hay cuối ? Tại sao Phúc âm thứ tư lại đặt lên đầu?
  3. Đọc kỹ bài Phúc âm này. Hãy cho thấy ở đây có sự căng thẳng, xung đột giữa Đức Giêsu với “người Do-thái”. “Người Do-thái” để chỉ ai vậy?
  4. “Nhà của Cha tôi” (câu 16) nghĩa là gì? “Nhà của Cha tôi” trong Gioan 14,2 nghĩa là gì ? Trong Phúc âm thứ tư, đây có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là “Cha tôi” không? Xem thêm Ga 5,18.
  5. Đọc câu 17: “Lòng nhiệt thành đối với nhà Ngài sẽ ngấu nghiến (nghiền nát) tôi”. Theo bạn, khi nào các môn đệ mới NHỚ câu Kinh Thánh (Tv 69,10) này vậy?
  6. Trong câu 18, “người Do-thái” đòi một dấu chỉ. Đức Giê su có cho họ dấu chỉ nào không? Sau khi Đức Giê su phục sinh, các môn đệ đã hiểu câu 19 như thế nào?
  7. Đọc câu 19. Câu này có dễ gây hiểu lầm không? Đức Giêsu có đòi phá Đền thờ Giêrusalem không? Đọc Mt 26,61 và Mc 14,58.
  8. Tìm hai câu trong bài Phúc âm này ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu?
  9. Trong bài Phúc âm này Đức Giêsu đã nói hai câu quan trọng, hãy cho biết đó là những câu nào?
  10. Trong bài Phúc âm này, các môn đệ nhớ mấy lần? Khi nào họ mới nhớ?

Bài viết liên quan:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc âm CN 4 PS B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B
Học hỏi Phúc âm CN 2 PS B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật lễ Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc âm CN Phục sinh, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN lễ Lá năm B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B
Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marcô
Page 1 of 51 (510 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
49
50
51
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 667
Tất cả: 70,860,644